Palgaandmed

Haljala Vallavolikogu 22.11.2022 määrusega nr 33 on kehtestatud Haljala Vallavalitsuse palgajuhend.

Haljala Vallavalitsuse palgajuhend reguleerib ametnike ja töötajate palga ning töötasu, samuti muude tasude maksmise tingimusi ja korda.

Lähtuvalt Avaliku teenistuse seaduse paragrahv 119 avalikustatakse ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel ehk Rahandusministeeriumi veebileheküljel.  

Haljala vallavanema töötasu on kehtestatud Haljala Vallavolikogu 21.02.2022 otsusega nr 28 "Vallavanemale töötasu ja hüvitiste määramine".