Sakussaare küla Orumäe mü DP

28.12.17

Sakussaare küla, Orumäe kinnistule ja lähiümbrusele algatati üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldav detailplaneering Vihula Vallavolikogu 11.06.2015 otsusega nr 81.

Eesmärk on selgitada välja ning võimalikus ulatuses määrata ehitusõigus õppe- ja treeningkeskuse hoonetele ning taristu rajamiseks lennunduse suunaga spordibaasile; juurdepääsude, keskkonnakaitseliste abinõude määramine ning kitsenduste ja piirangute määramine.

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Vihula Vallavolikogu, detailplaneeringu korraldaja on Vihula Vallavalitsus (Mere tn 6, Võsu alevik, Vihula vald, Lääne-Virumaa 45501). Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja on Sweco Projekt AS. KSH läbiviija on Paadilaenutus OÜ (Pihlaka tee 4, Kärevere, Laeva vald 60603, Tartumaa, tel. 5031411, paadirent@paadirent.ee).


Asukohaskeem
Tugiplaan
Põhijoonis
Seletuskiri
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 12.10.2017 otsusega nr 200

Toimetaja: MADIS TÄNAVA