Toetused

9.01.23

Esimest korda kooli mineva lapse toetus - 100 eurot - E-VORM | .docx Toetus makstakse lapse esmakordsel esimesse klassi mineku korral, kui lapse elukohana rahvastikuregistrisse on kantud Haljala vald.

 
Õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulutuste hüvitamine.
Toetuse saamiseks palume täita allalaetav vorm ja saata e-posti aadressile haljala@haljala.ee või toimetada see Haljala vallamajja või teenuskeskusesse Haljalas.
 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamine - E-VORM.docx
Haljala vald toetab 7-19-aastaste õpilaste huviharidust ja huvitegevust, kui õpilane ja vähemalt üks tema vanematest on rahvastikuregistri andmetel Haljala valda sisse kirjutatud. Haljala Vallavalitsus toetab kuni kahe huvihariduse omandamist või huvitegevuse harrastamist ühes õppeaastas. Toetust makstakse ühes õppeaastas õppemaksu, kohamaksu, osalustasu ja transpordi kulude katteks:

 1) toetatakse ühe huvihariduse omandamist või huvitegevuse harrastamist kuni 100% ulatuses;

 2) toetatakse teist huvihariduse omandamist või huvitegevuse harrastamist kuni 50% ulatuses.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks esitab õpilase seaduslik esindaja hiljemalt 15. oktoobriks vallavalitsusele avalduse. Õpilase huvitegevuses osalemise toetamise või mittetoetamise otsustab Haljala Vallavalitsus peale 15. oktoobrit korraldusega.

Toimetaja: ALEXEY DEMIN