« Tagasi

Keskkonnaloa muutmise menetluse algatamise teade

Haljala Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest (keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4).

Keskkonnaamet teavitas 15.03.2021 kirjaga nr DM-114770-3, et on võtnud menetlusse Karepa Kalasadama (registrikood 80336978, aadress Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Karepa küla, Karepa sadamatee, 45401) keskkonnaloa nr L.VV/327756 muutmise taotluse. Karepa Kalasadam soovib pikendada  keskkonnaloa nr L.VV/327756 kehtivust kuni 31.12.2023,  et teostada Karepa sadama rekonstrueerimise teine etapp – rajada teeninduskai ja slipp, teise etapi tegevus mahub keskkonnaloas toodud mahtude hulka.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (kotkas.envir.ee) menetluse nr M-114770 all.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile postiaadressile Veski 32, 50409 Tartu.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.