Vallavalitsus

8.12.21

Haljala Vallavalitsuse koosseis on kuueliikmeline: vallavanem ja viis liiget.

 

Ivar Lilleberg

vallavanem

ivar.lilleberg@haljala.ee

5656 6930

Foto lisamisel

Jaanus Nuutre

Vallavalitsuse liige

jaanus.nuutre@haljalavald.ee

5690 6179

Foto lisamisel

Epp Orgmets

Vallavalitsuse liige

epp.orgmets@haljalavald.ee

510 6385

Meelis Kuzma

Vallavalitsuse liige

meelis.kuzma@haljalavald.ee

5395 5459

Andus Aasmäe

Vallavalitsuse liige

andrus.aasmae@haljalavald.ee

514 7275

Urmas Osila Vallavalitsuse liige urmas.osila@haljalavald.ee 501 3063

 

 Haljala Vallavalitsuse istungite protokollid on leitavad dokumendiregistrist.
Vallavalitsuse moodustamist ja selle töökorraldust reguleerib valla põhimäärus. Vallavalitsuse liikmetele tasu maksmist reguleerib volikogu poolt kehtestatud vastav kord.

 

Haljala Vallavolikogu 23.11.2021 otsused:

otsus nr 2 "Haljala vallavanema valimine"

otsus nr 4 "Haljala Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitamine"

otsus nr 5 "Haljala Vallavalitsuse liikmete kinnitamine"