Vallavalitsus

24.04.24

Haljala Vallavalitsuse koosseis on viieliikmeline: vallavanem ja neli liiget.

 

Anti Puusepp vallavanem anti.puusepp@haljala.ee 526 4235

Triin Toming

Vallavalitsuse liige,

vallavanema asendaja

triin.toming@haljalavald.ee

5698 8900

Pille Bergström

Vallavalitsuse liige

pille.bergstrom@haljalavald.ee

522 3653

Greete Toming

Vallavalitsuse liige

greete.toming@gmail.com

5695 0532

Epp Orgmets Vallavalitsuse liige epp.orgmets@gmail.com 510 6385

 

 Haljala Vallavalitsuse istungite protokollid on leitavad dokumendiregistrist. Vallavalitsuse istungite kokkuvõtted avalikustatakse valla kodulehel uudiste ja teadete rubriigis ning infolehes Haljala Valla Sõnumid.
Vallavalitsuse moodustamist ja selle töökorraldust reguleerib valla põhimäärus. Vallavalitsuse liikmetele tasu maksmist reguleerib volikogu poolt kehtestatud vastav kord.

Haljala Vallavolikogu 20.06.2023 otsused:

1. Haljala Vallavolikogu otsus nr 89 "Haljala Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitamine"

2. Haljala Vallavolikogu otsus nr 90 "Vallavalitsuse liikmete ametist vabastamine ja vallavalitsuse liikmete kinnitamine"

 

Haljala Vallavolikogu 21.02.2022 otsused:

1. Haljala Vallavolikogu otsus nr 27 "Haljala vallavanema valimine"

2. Haljala Vallavolikogu otsus nr 30 "Haljala Vallavalitsuse liikmete kinnitamine"

 

Haljala Vallavalitsuse 03.03.2022 otsus:

1. Haljala Vallavalitsuse korraldus nr 82 "Vallavanema asendaja määramine"