Võsu alevik Mere tn 4 DP

29.12.17

Mere tn 4 maaüksusele on algatatud vallavalitsuse 16.01.2007 korraldusega nr 23 DP.
Planeeringulahendus näeb ette olemasoleva elumaja ja abihoonete lammutamise ning uue elumaja ning kaks abihoonet. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta krundi otstarve 30 % ulatuses ärimaaks, eesmärgiga pakkuda kodumajutusteenust.
Antud krundil on asub vana apteegihoone, mille amortisatsiooniaste ületab taastamise majandusliku tasuvuse.
DP on vastu võetud vallavalitsuse 28.juuli 2010 korraldusega nr 312.
DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 09.12.2010 otsusega nr 87.


DP joonis

DP trassid

DP seletuskiri

DP asendiplaan

Toimetaja: MADIS TÄNAVA