Võsu alevik Rakvere tee 17/Varju mü DP

29.12.17

Võsu aleviku Rakvere tee 17/Varju maaüksusele (92201:003:1491; 1,042 ha) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 19.08.2008 korraldusega nr 1240 detailplaneeringu (DP) koostamine.
Nähakse ette maaüksuse jagamist kaheks ja amortiseerunud abihoone rekonstrueerimist ühepereelamuks.

DP on vastu võetud vallavalitsuse 11.08.2009 korraldusega nr 541.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 13.05.2010 otsusega nr 61.

Rakvere tee 17 DP eskiis

Rakvere tee 17 DP seletuskiri

Rakvere tee 17 DP asendiplaan 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA