Ettevõttest

12.03.18

Vihula Vallavolikogu 22.06.2010 otsusega nr 13 asutati osaühing Vihula Valla Veevärk ja kinnitati osaühingu põhikiri.

Vihula Vallavolikogu kinnitas 14.10.2010 otsusega nr 77 Vihula valla haldusterritooriumil vee-ettevõtjaks OÜ Vihula Valla Veevärk ja kehtestas tegevuspiirkonnad.

OÜ Vihula Valla Veevärk nõukogu on 4-liikmeline. 
Nõukogu liikmed on:
          Arvi Ööpik
          Anti Puusepp
          Raudo Oolma
          Aare Vabamägi

           
Juhatus on 1-liikmeline.
Juhataja:
            Andrus Kruusi

Vihula Vallavolikogu 10.02.2011 otsusega nr 93 muudeti OÜ Vihula Valla Veevärk põhikirja punkti 2.2.  

Eesti vee-ettevõtete liit alates 1995

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA