Haljala koolimaja ja spordihoone ehitus

Projekt: Haljala Kooli õppehoone ehitamine ja sisustamine

Rahastamine: Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Koolivõrgu korrastamine" tegevuse  „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine" elluviimiseks

Projekti lühikirjeldus: Haljala Gümnaasiumi ümberkorraldamise strateegiliseks eesmärgiks on viia praegune koolivõrk vastavusse toimunud demograafiliste muutustega, et säilitada kvaliteetne, kodulähedane põhiharidus Haljala piirkonnas. Konkreetseks eesmärgiks on rajada kõigi kaasaja nõuetele vastav koolihoone, tõsta elanikkonna heaolu ning kujundada Haljala piirkond atraktiivseks ja omanäoliseks. Projekti tegevuseks on uue omanäolise ja innovatiivse koolimaja ehitamine ja sisustamine.

Lisainfo Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel.

 

Projekt: Haljala Kooli spordihoone ehitamine

Rahastamine: Liginullenergiahoone ehitamist toetab Eesti riik läbi Rahandusministeeriumi meetme "Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine" raames

Projekti lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks on suure energiakuluga hoone mahu vähendamine ja asendamine liginullenergiahoonega. Projekti käigus rajatakse olemasoleva Haljala Kooli spordihoone asemele uus, energiatõhusam ja funktsionaalselt otstarbekam spordihoone. Uus hoone on projekteeritud liginullenergiahoonena, mis võimaldab vallale halduskulude säästu ning lisaks väheneb õhku paisatava CO₂ hulka.  

 

Projekteeritava Haljala Kooli mudel - vaata videot!

Haljala Kooli välialad - vaata maastikuarihtektuurilahenduse projekti!

Meediakajastus:

7. aprill 2022 Lääne-Virumaa Uudistes

7. aprill 2022 Virumaa Teatajas

18. märts 2022 Virumaa Teatajas

26. jaanuar 2022 Lääne-Virumaa Uudistes

26. jaanuar 2022 Virumaa Teatajas

9. detsember 2021 Virumaa Teatajas

9. detsember 2021 Lääne-Virumaa Uudistes

2. november 2021 Lääne-Virumaa Uudistes

26. august 2021 Virumaa Teatajas

13. august 2021 Lääne-Virumaa Uudistes

21. juuli 2021 Lääne-Virumaa Uudistes

28. aprill 2021 Virumaa Teatajas

10. aprill 2021 Virumaa Teatajas

25. märts 2021 Virumaa Teatajas

27. oktoober 2020 Virumaa Teatajas

7. oktoober 2020 Virumaa Teatajas

17. september 2020 Virumaa Teatajas

25. märts 2020 Virumaa Teatajas

18. märts 2020 Virumaa Teatajas

31. detsember 2019 Virumaa Teatajas

 

 

 

 

 

Koolihoone ehituse küsimuste lahendamise komisjoni protokollid on leitavad Haljala vallavalituse dokumendiregistrist.