Komisjonid

24.04.24

Haljala Vallavolikogu moodustas 23.11.2021 istungil otsusega nr 6 viis alalist komisjoni:

1. Majanduskomisjon

2. Sotsiaalkomisjon

3. Kultuuri-, spordi- ja kogukonnakomisjon

4. Hariduskomisjon

5. Revisjonikomisjon

Komisjonidele valiti esimehed ja aseesimehed volikogu otsusega nr 91.

Komisjonide vastutusvaldkonnad määrati Haljala Vallavolikogu 30.11.2021 otsusega nr 8.

Majanduskomisjon

Komisjoni esimees Andi Ranoja (Valimisliit PLAAN A)

tel 5562 2987   

e-post andirandoja@gmail.com

Komisjoni aseesimees Leo Aadel (Valimisliit Parim Koduvald)

tel +372 506 8620

e-post leo.aadel@gmail.com

Komisjoni liikmed:

1. Leo Bergström

2. Meelis Kuzma

3. Rainer Lille

4. Jaanus Nuutre

5. Margus Punane

6. Marko Torm

7. Anti Tõld

8. Piret Villum-Salak

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni esimees Sven Rannar (Valimisliit Plaan A)

tel +372 5363 8099

e-post sven.rannar@gmail.com

Komisjoni aseesimees Veiko Veiert (Valimisliit Maheda)

tel +372 516 7185        

e-post veiko@vlv.ee

Komisjoni liikmed:               

1. Annela Heinmaa

2. Siiri Heinpõld

3. Tiina Juhanson

4. Mirjam Kulla

5. Jarmo Saar

6. Eha Sirelbu

7. Esta Soover

8. Liina Kristiina Suvorova  

9. Merli Tammi-Jõeveer

10. Annika Hallimäe

Kultuuri-, spordi- ja kogukonnakomisjon

Komisjoni esimees Andres Truman (Eesti Reformierakond)

tel +372 5805 3482

e-post andres.truman@gmail.com

Komisjoni aseesimees Ahti Järve (Valimisliit Vaba Vallakodanik)

tel +372 5342 7135

e-post ahti.jarve@gmail.com

Komisjoni liikmed:

1. Ahti Bachblum

2. Mare Kalme

3. Kalju Kivistik

4. Hanno-Vendo Pikkof

5. Helen Uder

6. Lii Undusk

7. Eduard Vainu

8. Ivo Veiert

9. Uno Õunapuu

Hariduskomisjon

Komisjoni esimees Veiko Veiert (Valimisliit Maheda)

tel +372 516 7185

e-post veiko@vlv.ee

Komisjoni aseesimees Annes Naan (Valimisliit Vaba Vallakodanik)

tel +372 5669 6186

e-post annes.naan@mail.ee

Komisjoni liikmed:

1. Kuldar Adel

2. Kristiina Eviste

3. Gerly Herm

4. Virge Ong

5. Karin Pohla

6. Raili Seiton

7. Kristel Tõnisson

8. Tõnu Valdma        

9. Raavo Vask

Revisjonikomisjon

Komisjoni esimees Annes Naan (Valimisliit Vaba Vallakodanik)

tel +372 5669 6186

e-post annes.naan@mail.ee

Komisjoni aseesimees Ahti Järve (Valimisliit Vaba Vallakodanik)

tel 5342 7135

e-post ahti.jarve@gmail.com

Komisjoni liige:

Aarne Vaik