Surma registreerimine

11.03.19
Surma registreerimiseks pöörduda:
sekretär registripidaja Marju Kirsipu telefonidel 327 8220 ja 5336 4212 või e-posti aadressil marju.kirsipu@haljala.ee.

 

Lähedaste surm on raske sündmus, mis võib leinajas tekitada ajutist peataolekut ja abitust. Enim vajavad inimesed tuge ja abi, kuidas käituda. Leinajal endal tuleb muretseda surmatõend ja valmis vaadata hauaplats, ülejäänu eest kannab soovi korral hoolt juba matusebüroo.

Kes saab surma registreerida?

 • abikaasa
 • sugulane
 • hõimlane
 • lahkunuga koos elanud isik
 • tervishoiuteenust osutanud asutuse juht
 • politseiametnik
 • muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.

Surma registreerimise avaldus

Surma registreerimiseks tuleb pöörduda seitsme päeva jooksul vallavalitsusesse või teenuskeskusesse.

Surma registreerivad perekonnaseisuasutused:

 • maakonnakeskuses maavalitsus
 • kohalikus omavalitsuses valla- või linnavalitsus
 • Tallinnas Harju Maavalitsus või Tallinna Perekonnaseisuamet.

Kui linna või valla territooriumil asub maavalitsus, registreerib surma maavalitsus.

Surm registreeritakse kolme tööpäeva jooksul pärast sellekohase avalduse laekumist. Surma registreerimiseks esitatakse:

 • arstlik surmatõend või kohtuotsus surma fakti tuvastamise või surnuks tunnistamise kohta
 • surnu isikut tõendav dokument
 • avaldaja pass või ID-kaart.

Surmatõendi väljastamine

Surma registreerimisel koostatakse surmakanne ja väljastatakse soovi korral surmatõend. Surma registreerimine ja surmatõendi esmakordne väljastamine on riigilõivuvaba. Surnult sündinud lapse surma tõendab arstlik surmateatis. 

Välisriigis registreeritud surmaandmete kandmiseks rahvastikuregistrisse esitatakse eesti, vene või inglise keelde tõlgitud ja legaliseeritud või tunnistusega (apostille) kinnitatud dokumendid maavalitsusele või Eesti konsulaarametnikule välisriigis. 

1. juulist 2009 eraisikutele enam riigi poolt matusetoetust ei maksta. Haljala vallas makstakse matusetoetustrahvastikuregistrisse Haljala valla elanikuna kantud isiku surma korral matuse korraldajale. Matusetoetuse suurus on 300 eurot.

 (2) Matusetoetust makstakse taotleja poolt esitatud vormikohase avalduse alusel

 

Matta ei tohi enne, kui surm on perekonnaseisuasutuses registreeritud ehk matmine toimub surmatõendi (mitte arstliku) alusel. Surnult sündinu maetakse arstliku surmateatise alusel.

Matused

Inimese viimasele teekonnale saatmine võib toimuda mitmel erineval moel. Sõltuvalt inimese tõekspidamistest ja lähtudes kadunu soovidest võib valida kahe põhilise matmisviisi vahel:

 • kirstumatus
 • urnimatus.

Matused jagunevad kaheks: usutavadekohased ja ilmalikud matused. Usutavadekohane matusetalitus võib toimuda näiteks pühakojas, kabelis või haual. Sama kehtib ka tuhastamismatuse puhul. Ilmalike matuste erinevus usutavadekohasest seisneb vaid selles, et matusetalitust ei vii läbi vaimulik.

/Siseministeerium/

Toimetaja: KATRIN KIVI