Matusetoetus

27.08.18

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Matusetoetus on matuse kulude osaliseks kompenseerimiseks matusekorraldajale makstav ühekordne sotsiaaltoetus.  Matusetoetust ei maksta kohtu poolt isiku surnuks tunnistamise korral või kui matusekorraldajaks on ametiasutus.

Matusetoetust on võimalik taotleda kuni kolme kuu jooksul pärast surmakande koostamist.  Matusetoetust on õigus saada isiku eest, kelle elukoht rahvastikuregistris oli surma hetkel Haljala vald.

Kestvus:

 

Õigusaktid:

Riigiteataja

Vastutaja:

Klaarika Adonov, sotsiaaltöö juht, Tel: 327 8225, 5646 2167

E-post: klaarika.adonov@haljala.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Haljala vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud

 

Vajaminevad
dokumendid:

 

Viide:

 

 

Toimetaja: KATRIN KIVI