Matusetoetus

17.03.22

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Matusetoetus on matuse kulude osaliseks kompenseerimiseks matusekorraldajale makstav ühekordne sotsiaaltoetus.  Matusetoetust ei maksta kohtu poolt isiku surnuks tunnistamise korral või kui matusekorraldajaks on ametiasutus.

Matusetoetust on võimalik taotleda kuni kolme kuu jooksul pärast surmakande koostamist.  Matusetoetust on õigus saada isiku eest, kelle elukoht rahvastikuregistris oli surma hetkel Haljala vald.

Kestvus:

 

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Vastutaja:

Airi Öösalu, sotsiaaltöö juht

telefon +372 5646 2167

e--post: airi.oosalu@haljala.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Haljala vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud

Täita vastav taotluse vorm ja saata see e-posti aadressile haljala@haljala.ee

Vajaminevad
dokumendid:

Allkirjastada vorm ID-kaardiga

Viide:

taotluse vorm

 

Toimetaja: KENT KERNER