16.08.19

Haljala Vallavolikogu I koosseisu XXVII istung

 

Toimumise aeg 21. august 2019 (kolmapäev)

Koht                                      Võsul, vallamajas

Algus kell                            16:00

 

PÄEVAKORD:

 

 1. Eelarvestrateegia lähtekohtade arutelu

 

 1. Haljala koolimaja projekteerimine ja ehitus

Loa andmine Haljala koolimaja uue arhitektuuri ja projekteerimiskonkursi korraldamiseks

                Loa andmine Haljala uue koolihoone ehitus- ja projekteerimistööde lepingu sõlmimiseks

 

 1. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Põdruse küla, Marina)

 

 1. Võsu aleviku Võsu Sadama laienduse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Detailplaneering

 

 1. Detailplaneeringu koostamise algatamine Eisma külas Sulevi, osaliselt Eisma sadama ja Eisma tee maaüksustele

Asendiplaan

Detailplaneeringu eskiis

 

 1. Volituse andmine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks

 

 1. Haljala Vallavolikogu 24.04.2019 otsuse nr 90 „Haljala Vallavalitsuse liikmete kinnitamine" muutmine

 

 1. Haljala Vallavolikogu 20.02.2018 otsuse nr 30 „Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus ja esindajate nimetamine" muutmine

 

 1. Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 20 „Esindajate nimetamine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule" muutmine

 

 1. Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu alatiste  komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine

 

 1. Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

 

 1. Vallavalitsuse info ja muud küsimused

 

Toimetaja: KATRIN KIVI

Volikogu istungite protokollid

13.08.19

 

Volikogu liikmete osavõtt volikogu istungitest

26.  (31.07.2019) protokoll

25. (18.06.2019) protokoll 

24. (21.05.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

23. (24.04.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

22. (09.04.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

21. (02.04.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

20. (19.03.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

19. (19.02.2019) protokoll koos lisadega ja videosalvestus istungist

18. (22.01.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

17. (18.12.2018) protokoll ja videosalvestus istungist

16. (20.11.2018) protokoll ja videosalvestus istungist

15. (16.10.2018) protokoll

14. (18.09.2018) protokoll

13. (21.08.2018) protokoll

12. (28.06.2018) protokoll

11. (19.06.2018) protokoll

10. (15.05.2018) protokoll

9.  (17.04.2018) protokoll

8. (03.04.2018) protokoll

7. (20.03.2018) protokoll

6. (20.02.2018) protokoll

5. (16.01.2018) protokoll

4. (19.12.2017) protokoll

3. (23.11.2017) protokoll

2. (07.11.2017) protokoll

Istungitel vastuvõetud otsused ja määrused on leitavad dokumendiregistrist.

Haljala Vallavolikogu kehtivad määrused on avaldatud Riigi Teatajas

Toimetaja: KATRIN KIVI