Haljala Vallavolikogu I koosseisu XXV istung

14.06.19

Toimumise aeg           18. juuni 2019 (teisipäev)

Koht                            Võsu sadamahoones (Piiri tn 6 Võsul)

Algus kell                    16:00

 

PÄEVAKORD:

  1. Võsu aleviku Mere tänava arhitektuurikonkurss

 

  1. Määrus - Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

 

  1. Määrus -  Haljala Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 53 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine

 

  1. Otsus - Haljala valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

-Haljala valla 2018. majandusaasta konsolideeritud aastaaruanne

-Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

-Revisjonikomisjoni arvamus

-väljavõte vallavalitsuse istungi protokollist

 

  1. Otsus - Detailplaneeringu koostamise algatamine Võsu alevikus Lootuse tn 1 maaüksusele

-asendiplaan

 

  1. Otsus - Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise algatamine

 

  1. Otsus - Rahvakohtunike kandidaatide valimine

-väljavõte Kohtute seadusest

 

  1. Otsus - Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu alatiste  komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine (KKK)

 

  1. Vallavalitsuse info ja muud küsimused
Toimetaja: KATRIN KIVI

Volikogu istungite protokollid

6.06.19

 

Volikogu liikmete osavõtt volikogu istungitest

 

24. (21.05.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

23. (24.04.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

22. (09.04.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

21. (02.04.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

20. (19.03.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

19. (19.02.2019) protokoll koos lisadega ja videosalvestus istungist

18. (22.01.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

17. (18.12.2018) protokoll ja videosalvestus istungist

16. (20.11.2018) protokoll ja videosalvestus istungist

15. (16.10.2018) protokoll

14. (18.09.2018) protokoll

13. (21.08.2018) protokoll

12. (28.06.2018) protokoll

11. (19.06.2018) protokoll

10. (15.05.2018) protokoll

9.  (17.04.2018) protokoll

8. (03.04.2018) protokoll

7. (20.03.2018) protokoll

6. (20.02.2018) protokoll

5. (16.01.2018) protokoll

4. (19.12.2017) protokoll

3. (23.11.2017) protokoll

2. (07.11.2017) protokoll

Istungitel vastuvõetud otsused ja määrused on leitavad dokumendiregistrist.

Haljala Vallavolikogu kehtivad määrused on avaldatud Riigi Teatajas

Toimetaja: KATRIN KIVI