Sünnitoetus

6.02.21

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sünnitoetus määratakse tingimusel, et ühe lapsevanema elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Haljala vald ning lapse elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Haljala vald lapse sünni registreerimise päevast arvates.

Toetus antakse kahes osas. Toetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele kirjalik avaldus:
 1) esimese osa saamiseks kolme kuu jooksul lapse sünnist arvates;
 2) teise osa saamiseks kolme kuu jooksul lapse ühe aasta vanuseks saamisest arvates.

 (3) Toetuse teine osa määratakse juhul, kui laps ja vähemalt üks vanem on rahvastikuregistri andmetel elanud katkematult Haljala vallas alates lapse sünnist kuni toetuse taotlemise päevani. Toetuse teise osa saamise õigus on vanemal, kelle lapse kohta on määratud sünnitoetuse esimene osa.

Toetus määratakse vallavolikogu poolt kehtestatud määras.

Mitmike sünni puhul määratakse toetus iga sündinud lapse eest.

Kestvus:

 

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste taotlemise avalduste vormide kehtestamine

Vastutaja:

Airi Öösalu, sotsiaaltöö juht

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Haljala vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või vallamajast E, K - 8-16, T, N - 8-17 ja R 8-14

Vajaminevad
dokumendid:

 

Viide:

 

Toimetaja: KENT KERNER