24.08.18

Hajaasustuse programmi 2018 aasta taotluste esitamise periood on lõppenud. Kokku laekus 30 taotlust. Hindamiskomisjon teeb otsused hiljemalt augustis.

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel.

Haljala  valla poolsed programmi kontaktisik on:

Kuldar Pärn, kuldar.parn@haljala.ee, 325 8643,

Haljala Vallavalitsuse 5.04.2018 määrus nr 121  "Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtmine, valdkondade prioriteetsuse määramine ja komisjoni moodustamine" on leitav Määrus.

 

Väljavõte Haljala Vallavalitsuse korraldusest "2018. Aasta Hajaasutusprogrammi toetuste määramine" on leitav:
2018. aasta Hajaasustusprogrammist toetuste saajad

Toimetaja: KULDAR PÄRN