Tänavakaubandus

18.06.20

Mais 2019. võttis Haljala Vallavalitsus vastu korralduse, millega kehtestab tänava- ja kandekaubanduse piirkonnad ja hinnad.

Võsu turuplatsil (Mere tn 49a) on võimalik valida kauplemist kioskis (üks päev 5 eurot, 10 päeva pilet 25 eurot ja kuu aega 40 eurot) või müügikohas (hinnad vastavalt 3, 15 ja 25 eurot)

Haljalas Tallinna mnt 1b alal on samuti kauplemise päevapilet 3, 10 päeva  15 ja kuu aega 25 eurot.

Kauplemishuviliste arvu tõusmise tõttu määrati Võsu alevikus lisaks Mere tn 49a veel piirkondi, kus tohib kaubandustegevust viljeleda (Vt kaardilt)

Nendes piirkondades on võimalik valida elektri võimalusega müügikoht esmaspäevast neljapäevani 15 eurot päevas. Nädalavahetuse hinnaks määrati 40 eurot, kuid üksiku nädalavahetuse sisse jääva päeva eest tuleb lunastada 20 eur eest.  Elektri võimaluseta müügikoht maksab üks päev nädala sees 10 eurot, nädalavahetusel üksik päev 15 eurot ja kogu nädalavahetus 35.

Uutel kaubandustegevuseks määratud aladel on võimalik kaubelda ka pikema peroodi vältel. Kui kauplemisperiood on pikem kui üks nädalavahetus, sõlmitakse kauplejaga eraldi maakasutuse leping. Leping sõlmitakse üldjuhul kuni kolmeks kuuks. Elektri võimalusega müügikoht hinnaga 250 eurot ja elektri võimaluseta müügikoht 150 eurot kuus.

Kandekaubandus, mis toimub müüja käest, käsikorvist, kandelaualt või muust müüja poolt kantavast või kaasaveetavast inventarist, on lubatud Võsu alevikus vallale kuuluval territooriumil ja rannaalal.

Rannaalale on lubatud teenuse osutamiseks paigaldada ainult igapäevaselt teisaldatavaid vahendeid.

Kaupleja tegevuskoha kooskõlastab majandus- ja planeerimisosakond. Lisainfo telefonil 325 8639.

Palume taotlus müügipileti väljastamiseks esitada e-posti aadressil haljala@haljala.ee

 

 

Toimetaja: KATRIN KIVI