Huvihariduse ja huvitegevuse toetamine

9.09.20

Haljala Vallavolikogu kinnitas 18.12.2018 määrusega nr 53 Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra, mille kohaselt kompenseeritakse Haljala vallas elavate 7-19 aastaste laste ja noorte  huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise kulud esimese huviringi või huvikooli eriala puhul 100% ulatuses ja teise huviringi või huvikooli eriala puhul kuni 50% ulatuses.

Määrust jõustus 1.09.2019. 

 

Haljala Vallavalitus kehtestas 28.08.2019 korraldusega nr 457 huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määrad:

- õppuritoetus:

- esimese tegevuse puhul kuni 100% kuid mitte rohkem kui 300.00 eurot;

- teise tegevuse puhul kuni 50% kuid mitte rohkem kui 50.00 eurot.

- huvilaagri toetus kuni 50% huvilaagri maksumusest kuid mitte rohkem kui 200.00 eurot;

- transporditoetus 10 senti/km kuid mitte rohkem kui 50.00 eurot kuus.

- teenuseosutaja toetuse määramisel arvestatakse pakutava huviala vajadust, valla palgataset, põhjendatud transpordi- ja muid kulusid, valla pakutavaid teisi toetusi ning vallale eraldatud riikliku huvihariduse ja huvitegevuse toetuse suurust.

Haljala Vallavalitsuse korraldus 28.august 2019 nr 457 - "Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määrade kehtestamine"

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise AVALDUS

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Toimetaja: RIINA MUST