SustainBaltic koostööprojekt

28.11.18

Rannikuala integreeritud korralduskavad on loodud toetamaks rannikualade ja mere sotsiaal-ökoloogilisi võrgustikke Läänemere regioonis. Projekti eesmärk on parandada rannikualade kavandamist Kesk-Läänemere piirkonnas rahvusvahelise koostöö käigus koostatud rannikualade integreeritud korralduskavade kaudu neljal testalal (kaks Soomes ja kaks Eestis).

30. november 2018 Haljala Valla Sõnumites ilmunud artikkel: http://www.haljala.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/12rSLJvpN5Ib/content/motteid-rannikuala-korraldamisest 

Lääne-Virumaa integreeritud korralduskava Lääne-Viru testalal

Toimetaja: KATRIN KIVI