Struktuur

29.12.17

Haljala Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis on kehtestatud Haljala Vallavolikogu otsusega 23.november 2017 nr 13.

 

Haljala Vallavalitsuse struktuur

(pildi peale klikates avaneb struktuur suuremalt)

 

Struktuuriüksus

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

 

 

Ametikoht

Töökoht

 

 

Kogukonna – ja arendusnõunik

1

 

tähtajatu

 

Abivallavanem

1

 

tähtajatu

Abivallavanema

alluvuses:

 

 

 

 

 

Noorsootöötaja

 

2

tähtajatu

 

Kultuurijuht

 

1

tähtajatu

 

Spordijuht

 

1

tähtajatu

Spordijuhi alluvuses:

 

 

 

 

 

Spordihoone administraator

 

3

tähtajatu

Kantselei

 

 

 

 

 

vallasekretär

1

 

tähtajatu

 

sekretär, registripidaja

1

 

tähtajatu

 

sekretär, registripidaja

1

 

tähtajatu

 

jurist

 

0,5

tähtajatu

 

avaliku teabe spetsialist

 

1

tähtajatu

Sotsiaalosakond

 

 

 

 

 

Osakonnajuhataja – sotsiaaltöö juht

1

 

tähtajatu

 

sotsiaaltöö spetsialist

 

2

tähtajatu

 

Lastekaitse – ja noorsootööspetsialist

1

 

tähtajatu

 

Sotsiaaltöö tugiisikud

 

2

tähtajatu

Rahandusosakond

 

 

 

 

 

Osakonnajuhataja - finantsjuht

1

 

tähtajatu

 

pearaamatupidaja

 

1

tähtajatu

 

raamatupidaja

 

0,5

tähtajatu

Majandus – ja planeerimisosakond

 

 

 

 

 

Osakonnajuhataja – majandus- ja hankejuht

1

 

tähtajatu

 

planeerimisspetsialist

1

 

tähtajatu

 

ehitusspetsialist

1

 

tähtajatu

 

keskkonnaspetsialist

1

 

tähtajatu

 

järelevalveametnik

1

 

tähtajatu

 

maakorraldusspetsialist

0,5

 

tähtajatu

 

registripidaja

1

 

tähtajatu

 

haldustöötaja

 

1

tähtajatu

 

remondimeister

 

3

tähtajatu

 

heakorratöötaja             

 

4

tähtajatu

 

koristaja

 

1

tähtajatu

 

kalmistuvaht

 

4

tähtajatu

 

 

 

 

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

14,5

27

 

ASUTUSE TEENISTUSKOHTADE KOORMUS KOKKU

41,5

 

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA