Struktuur

12.05.23

Haljala vallavalitsuse struktuur on kehtestatud Haljala Vallavolikogu 22.11.2022 otsusega nr 65.

 

*Haljala Vallavalitsuse 09.02.2023 korraldusega nr 43 muudeti Haljala Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu: projektijuhi töökoht kujundati ümber maakorraldusspetsialisti ametikohaks.

*Haljala Vallavalitsuse 11.05.2023 korraldusega nr 144 muudeti Haljala Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu: ehitus- ja keskkonnateenistuse vanemspetsialisti ametikoht kujundati ümber juristi ametikohaks ning maakorraldusspetsialisti ametikoht kujundati ümber projektijuhi töökohaks.

Täitmata teenistuskohad struktuuris: projektijuht, jurist