Struktuur

1.11.19

 

Haljala Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis on kehtestatud Haljala Vallavolikogu 17.09.2019 otsusega nr 119 ja muudetud 15.10.2019 otsusega nr 123

Struktuuriüksus

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

 

 

Ametikoht

Töökoht

 

Haridus- ja kultuuriosakond

 

 

 

 

 

haridusjuht

1

 

tähtajatu

 

noorsootöötaja

 

2

tähtajatu

 

avalike suhete spetsialist

1

 

tähtajatu

Vallakantselei

 

 

 

 

 

vallasekretär

1

 

tähtajatu

 

kantseleispetsialist

1

 

tähtajatu

 

teabespetsialist

1

 

tähtajatu

 

teabespetsialist

1

 

tähtajatu

Sotsiaalosakond

 

 

 

 

 

osakonnajuhataja – sotsiaaltöö juht

1

 

tähtajatu

 

sotsiaaltöö spetsialist

2

 

tähtajatu

 

lastekaitsespetsialist

1

 

tähtajatu

 

sotsiaaltöö tugiisikud

 

2

tähtajatu

 

sotsiaaltöötaja

 

1

tähtajatu

Rahandusosakond

 

 

 

 

 

osakonnajuhataja - finantsjuht

1

 

tähtajatu

 

pearaamatupidaja

 

1

tähtajatu

 

raamatupidaja

 

0,5

tähtajatu

Majandus – ja planeerimisosakond

 

 

 

 

 

osakonnajuhataja – majandus- ja hankejuht

1

 

tähtajatu

 

kogukonna- ja arendusspetsialist

1

 

tähtajatu

 

planeerimis- ja keskkonnaspetsialist

1

 

tähtajatu

 

ehitusspetsialist

1

 

tähtajatu

 

järelevalvespetsialist

1

 

tähtajatu

 

maakorraldusspetsialist

0,7

 

tähtajatu

 

majandusspetsialist

 

1

tähtajatu

 

remondimeister

 

4

tähtajatu

 

heakorratöötaja

 

3

tähtajatu

 

koristaja

 

1,5

tähtajatu

 

kalmistuvaht

 

4

tähtajatu

 

aednik

 

1

hooajaline

 

heakorratöötaja

 

1

hooajaline

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

16,7

22

 

ASUTUSE TEENISTUSKOHTADE KOORMUS KOKKU

38,7

 

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KIVI