Haljala Vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 129 lõikele 2 teada, et Haljala Vallavolikogu 31.01.2023 otsusega nr 77 lõpetati Võsu alevikus Vabaduse tn 3 kinnistu...

Detailplaneeringu koostamise lõpetamisest teavitamine (Võsu alevik Vabaduse tn 3)

Haljala Vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 129 lõikele 2 teada, et Haljala Vallavolikogu 31.01.2023 otsusega nr 77 lõpetati Võsu alevikus Vabaduse tn 3 kinnistu...

Lääne-Viru Omavalitsuse Liidu 27.01.2023 pressiteade Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) ja Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse Instituut kuulutavad välja konkursi Lääne-Viru...

Esita kandidaadid Lääne-Virumaa sotsiaalvaldkonna tunnustustele

Lääne-Viru Omavalitsuse Liidu 27.01.2023 pressiteade Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) ja Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse Instituut kuulutavad välja konkursi Lääne-Viru...

Haljala vallavalitsus 31. jaanuar 2023 PRESSITEADE   31. jaanuaril toimunud Haljala Vallavolikogu istungil otsustati anda Haljala valla elutööpreemia pikaaegsele Haljala...

Haljala valla elutööpreemia pälvib Külli Heinla

Haljala vallavalitsus 31. jaanuar 2023 PRESSITEADE   31. jaanuaril toimunud Haljala Vallavolikogu istungil otsustati anda Haljala valla elutööpreemia pikaaegsele Haljala...

26.01.2023 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Paasi külas Värava (katastritunnus 88702:001:0441) katastriüksusel päikesepargi...

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus (Paasi küla, Värava)

26.01.2023 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Paasi külas Värava (katastritunnus 88702:001:0441) katastriüksusel päikesepargi...

27.- 29. jaanuaril toimub Lääne-Virumaal õppus „Winter Safari 23", milles osalevad Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna malevad saavad talvistes tingimustes hea koostöökogemuse liitlaste...

Kaitseliit: õppus „Winter Safari 23“ toimub Lääne-Virumaal nii maal kui õhus

27.- 29. jaanuaril toimub Lääne-Virumaal õppus „Winter Safari 23", milles osalevad Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna malevad saavad talvistes tingimustes hea koostöökogemuse liitlaste...

26. jaanuaril toimunud Vallavalitsuse istungi päevakorras olid järgmised eelnõud ja küsimused:   1.  Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine Otsustati  mitte määrata...

26. jaanuari Vallavalitsuse istungil otsustati

26. jaanuaril toimunud Vallavalitsuse istungi päevakorras olid järgmised eelnõud ja küsimused:   1.  Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine Otsustati  mitte määrata...

AndIgo Eesti OÜ asub 2023. aastal ehitama optilisel kaablil põhinevat juurdepääsuvõrku Lääne-Virumaal, sealhulgas Haljala vallas. Küladega, kus ehitustöid kavandatakse, saab tutvuda aadressil: ...

Kuni 1. maini saab esitada avaldusi kiire internetiühenduse saamiseks

AndIgo Eesti OÜ asub 2023. aastal ehitama optilisel kaablil põhinevat juurdepääsuvõrku Lääne-Virumaal, sealhulgas Haljala vallas. Küladega, kus ehitustöid kavandatakse, saab tutvuda aadressil: ...

Haljala Vallavolikogu II koosseisu 20. istung toimub teisipäeval, 31. jaanuaril 2023 kell 16.00 Võsu rannaklubis.    Päevakord: 1. Haljala valla elutööpreemia andmine ...

Haljala Vallavolikogu istung

Haljala Vallavolikogu II koosseisu 20. istung toimub teisipäeval, 31. jaanuaril 2023 kell 16.00 Võsu rannaklubis.    Päevakord: 1. Haljala valla elutööpreemia andmine ...

SA Virumaa Muuseumid pressiteade 26. jaanuar 2023 Sihtasutus Virumaa Muuseumid kutsub osalema kogumiskampaanias, millega kogume eelkõige fotosid Palmse mõisa ajaloost.    ...

Muuseum kogub fotosid Palmse mõisast

SA Virumaa Muuseumid pressiteade 26. jaanuar 2023 Sihtasutus Virumaa Muuseumid kutsub osalema kogumiskampaanias, millega kogume eelkõige fotosid Palmse mõisa ajaloost.    ...

Haljala vallavalitsus 23. jaanuar 2023 PRESSITEADE   18. jaanuaril otsustas Haljala Vallavalitsus väljastada kasutusload Haljala kooli- ja spordihoone ning köstrimaja...

Haljala kooli- ja spordihoonele väljastati kasutusluba

Haljala vallavalitsus 23. jaanuar 2023 PRESSITEADE   18. jaanuaril otsustas Haljala Vallavalitsus väljastada kasutusload Haljala kooli- ja spordihoone ning köstrimaja...

19. jaanuaril toimunud Vallavalitsuse istungi päevakorras olid järgmised eelnõud ja küsimused: 1.  Sotsiaaltoetuste määramine Otsustati  määrata sotsiaaltoetus üheksale...

19. jaanuari Vallavalitsuse istungil otsustati

19. jaanuaril toimunud Vallavalitsuse istungi päevakorras olid järgmised eelnõud ja küsimused: 1.  Sotsiaaltoetuste määramine Otsustati  määrata sotsiaaltoetus üheksale...

Hajaasustuse programm jätkub ka 2023. aastal. Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar kuni 3. aprill 2023 . Hajaasutuste programmi kaudu toetatakse...

Hajaasustuse programm jätkub ka sel aastal

Hajaasustuse programm jätkub ka 2023. aastal. Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar kuni 3. aprill 2023 . Hajaasutuste programmi kaudu toetatakse...

  Arenduskoja LEADER strateegia koostamise rahvakoosolekud MTÜ Arenduskoda koostab uueks LEADER perioodiks (2023–27) tegevuspiirkonna (Haljala, Kadrina, Kuusalu ja Tapa vald ning...

Teade Arenduskoja projektitaotluste vastuvõtust ja LEADER strateegia koostamise rahvakoosolekutest

  Arenduskoja LEADER strateegia koostamise rahvakoosolekud MTÜ Arenduskoda koostab uueks LEADER perioodiks (2023–27) tegevuspiirkonna (Haljala, Kadrina, Kuusalu ja Tapa vald ning...

17. jaanuari toimunud  Vallavalitsuse istungil otsustati Töövõtulepingu nr 12-3/21/21 muutmine Otsustati muuta Haljala valla ja VANALINNA EHITUS OÜ vahel sõlmitud...

17. ja 18. jaanuari Vallavalitsuse istungitel otsustati

17. jaanuari toimunud  Vallavalitsuse istungil otsustati Töövõtulepingu nr 12-3/21/21 muutmine Otsustati muuta Haljala valla ja VANALINNA EHITUS OÜ vahel sõlmitud...

Rahandusministeerium teatab riigitee 1 Haljala ja Kukruse vahelise teelõigu 2+2 ristlõikega maantee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude, sh keskkonnamõju...

Haljala-Kukruse maanteelõigu planeeringu lähteseisukohtade avalikustamine

Rahandusministeerium teatab riigitee 1 Haljala ja Kukruse vahelise teelõigu 2+2 ristlõikega maantee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude, sh keskkonnamõju...

Haljala Vallavalitsus võttis 05.01.2023 korraldusega nr 5 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haljala vallas Haljala alevikus Kooli tn 1 maaüksuse (katastritunnus 19101:001:0073)...

Haljala alevik Kooli tn 1a detailplaneeringu avalik väljapanek

Haljala Vallavalitsus võttis 05.01.2023 korraldusega nr 5 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haljala vallas Haljala alevikus Kooli tn 1 maaüksuse (katastritunnus 19101:001:0073)...

Haljala Vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõikele 7 teada, et Haljala Vallavalitsuse 05.01.2023 korraldusega nr 3 on algatatud detailplaneeringu koostamine Võsu...

Võsu alevikus Liiva tn 23 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Haljala Vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõikele 7 teada, et Haljala Vallavalitsuse 05.01.2023 korraldusega nr 3 on algatatud detailplaneeringu koostamine Võsu...

Haljala Vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõikele 7 teada, et Haljala Vallavalitsuse 05.01.2023 korraldusega nr 4 on algatatud detailplaneeringu koostamine Vainupea...

Vainupea külas Männiku kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Haljala Vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõikele 7 teada, et Haljala Vallavalitsuse 05.01.2023 korraldusega nr 4 on algatatud detailplaneeringu koostamine Vainupea...

Neljapäeval ilmunud 2023. aasta vallalehe esimest numbrist saad lugeda: Võsu perearstikeskuse avamisest volikogu liikmete arvamuslugusid valla raamatukogude teemal Haljala...

Ilmunud on uue aasta esimene Haljala Valla Sõnumite number

Neljapäeval ilmunud 2023. aasta vallalehe esimest numbrist saad lugeda: Võsu perearstikeskuse avamisest volikogu liikmete arvamuslugusid valla raamatukogude teemal Haljala...

12. jaanuaril toimunud Haljala Vallavalitsuse istungil olid päevakorras järgmised eelnõud ja küsimused:   1. Sotsiaaltoetuste määramine Otsustati määrata kaheksale isikule...

12. jaanuar Vallavalitsuse istungil otsustati

12. jaanuaril toimunud Haljala Vallavalitsuse istungil olid päevakorras järgmised eelnõud ja küsimused:   1. Sotsiaaltoetuste määramine Otsustati määrata kaheksale isikule...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 56