Varade publitseerija

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 15.01.2020 korraldusega nr 25 kehtestati Vihula küla Mõisaoja maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks...

Vihula küla Mõisaoja maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 15.01.2020 korraldusega nr 25 kehtestati Vihula küla Mõisaoja maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks...

Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 26.11.2019 kuni 26.12.2019. Kirjalikke  ettepanekuid,  vastuväiteid  või  täpsustusi...

Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja arutelu tulemus

Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 26.11.2019 kuni 26.12.2019. Kirjalikke  ettepanekuid,  vastuväiteid  või  täpsustusi...

  Rendilepingu eesmärk on rentniku poolt tänavakaubanduse korraldamine nimetatud maa-alal. Rendilepingu alusel on nimetatud maa-alal keelatud mistahes muud tegevused ja...

Haljala Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Võsu alevikus Võsu rand 1 kinnistule, Ranna tänava otsas asuvale maa-alale rendilepingu sõlmimiseks

  Rendilepingu eesmärk on rentniku poolt tänavakaubanduse korraldamine nimetatud maa-alal. Rendilepingu alusel on nimetatud maa-alal keelatud mistahes muud tegevused ja...

Haljala kandi elanike üldkoosolek. Kolmapäev 29/01 kell 19:00 Haljala Rahvamaja Päevakorras: 1. Kandikogu valimine 2. Haljala Kooli projekti tutvustus 3. Elanikonna...

29. jaanuar toimub Haljala kandi elanike üldkoosolek

Haljala kandi elanike üldkoosolek. Kolmapäev 29/01 kell 19:00 Haljala Rahvamaja Päevakorras: 1. Kandikogu valimine 2. Haljala Kooli projekti tutvustus 3. Elanikonna...

  100 aasta eest lõppes Eesti Vabadussõda 1919. aasta detsembriks oli Eesti Vabariigi heitlus oma eluõiguse eest kestnud juba aasta. Tartus olid alanud rahukõnelused Nõukogude...

KUI RELVAD VAIKISID

  100 aasta eest lõppes Eesti Vabadussõda 1919. aasta detsembriks oli Eesti Vabariigi heitlus oma eluõiguse eest kestnud juba aasta. Tartus olid alanud rahukõnelused Nõukogude...

Eesti Külaliikumine Kodukant ja Vabaühenduste Liit tunnustasid detsembri hakul vabatahtlikke. Selle sündmuse patroon, Eesti Vabariigi President, andis aumärgi üle ka Vainupea küla seltsi...

Mario Luik: Vainupea külaga seob mind väga emotsionaalne ja tugev side

Eesti Külaliikumine Kodukant ja Vabaühenduste Liit tunnustasid detsembri hakul vabatahtlikke. Selle sündmuse patroon, Eesti Vabariigi President, andis aumärgi üle ka Vainupea küla seltsi...

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 17.12.2019 otsusega nr 129 lõpetati Karepa küla Pääsu maaüksuse detailplaneeringu ja Karepa küla Raamatukogu maaüksuse ...

Karepa küla Pääsu maaüksuse detailplaneeringu ja Karepa küla Raamatukogu maaüksuse detailplaneeringu menetluste lõpetamine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 17.12.2019 otsusega nr 129 lõpetati Karepa küla Pääsu maaüksuse detailplaneeringu ja Karepa küla Raamatukogu maaüksuse ...

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 11.12.2019 korraldusega nr 665 kehtestati Eisma küla Liivamäe kinnistu detailplaneering. Detailplaneering on üldplaneeringu...

Eisma küla Liivamäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 11.12.2019 korraldusega nr 665 kehtestati Eisma küla Liivamäe kinnistu detailplaneering. Detailplaneering on üldplaneeringu...

Mõisaojamaaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 16.11.2019 kuni 10.12.2019. Kirjalikke  ettepanekuid,  vastuväiteid  või  täpsustusi planeeringule...

Vihula küla Mõisaoja kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused

Mõisaojamaaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 16.11.2019 kuni 10.12.2019. Kirjalikke  ettepanekuid,  vastuväiteid  või  täpsustusi planeeringule...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.01.2020 . Täpsemat informatsiooni ...

Maa-ameti enapakkumine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.01.2020 . Täpsemat informatsiooni ...

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga. Välja...

MAAKONNA KÕRGEIM AUTASU OOTAB KANDIDAATE

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga. Välja...

Keskkonnaministeeriumi, Kuusakoski AS-i ja Eesti Autolammutuste Liidu kahenädalase kampaania käigus koguti kokku 430 romu. Kõige rohkem viidi romusid ära Harjumaalt, Tartumaalt ning Võrumaalt. ...

Enim romusid viidi ära Harjumaalt, Tartumaalt ja Võrumaalt

Keskkonnaministeeriumi, Kuusakoski AS-i ja Eesti Autolammutuste Liidu kahenädalase kampaania käigus koguti kokku 430 romu. Kõige rohkem viidi romusid ära Harjumaalt, Tartumaalt ning Võrumaalt. ...

Koostöös Haljala valla üldplaneeringu koostajaga AB Artes Terrae OÜ'ga ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviijaga Alkranel OÜ'ga Haljala Vallavalitsus avalikustab Haljala...

Valminud on Haljala valla üldplaneeringu lähteseisukohad

Koostöös Haljala valla üldplaneeringu koostajaga AB Artes Terrae OÜ'ga ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviijaga Alkranel OÜ'ga Haljala Vallavalitsus avalikustab Haljala...

Liivamäe maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 11.11.2019 kuni 25.11.2019. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi esitati planeeringule 25.11.2019 seisuga kolm. ...

Eisma küla Liivamäe maaüksuse avaliku väljapaneku ja arutelu protokoll ja tulemused

Liivamäe maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 11.11.2019 kuni 25.11.2019. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi esitati planeeringule 25.11.2019 seisuga kolm. ...

Kaasava eelarve hääletustulemused on selgunud. Hääletustulemused kinnitab Haljala Vallavalitsus 11. detsembril. Esilagsed tulemused: Elektroonilise hääletamise võimalust kasutas kokku...

Kaasava eelarve hääletusel kogus enim punkte Tahmaküla mänguväljak

Kaasava eelarve hääletustulemused on selgunud. Hääletustulemused kinnitab Haljala Vallavalitsus 11. detsembril. Esilagsed tulemused: Elektroonilise hääletamise võimalust kasutas kokku...

  Haljala Vallavalitsus kutsub üles seadma nominente selle aasta Haljala valla aukodaniku, elutööpreemia ja Haljala valla aasta tegu tiitli välja andmise eesmärgil. Haljala valla...

Haljala Vallavalitsus kutsub üles seadma nominente

  Haljala Vallavalitsus kutsub üles seadma nominente selle aasta Haljala valla aukodaniku, elutööpreemia ja Haljala valla aasta tegu tiitli välja andmise eesmärgil. Haljala valla...

Airi Öösalu töötas varem 14 aastat Loksa Linnavalitsuses. „14 aasta vältel töötasin linnasekretärina, nõunikuna, lastekaitse-ja sotsiaalnõunikuna mitmetel ametikohtadel - vajasin uusi...

Haljala valla uueks sotsiaaltööjuhiks valiti Airi Öösalu

Airi Öösalu töötas varem 14 aastat Loksa Linnavalitsuses. „14 aasta vältel töötasin linnasekretärina, nõunikuna, lastekaitse-ja sotsiaalnõunikuna mitmetel ametikohtadel - vajasin uusi...

Haljala vallas alustas tööd haridusjuht Novembri keskel alustas tööd uus haridusjuht Kristi Tomingas. Novembrist alates pole Haljala Vallavalitsuse struktuuris enam abivallavanema kohta,...

Haljala Vallavalitsuses alustas tööd haridusjuhina Kristi Tomingas

Haljala vallas alustas tööd haridusjuht Novembri keskel alustas tööd uus haridusjuht Kristi Tomingas. Novembrist alates pole Haljala Vallavalitsuse struktuuris enam abivallavanema kohta,...

  Möödunud kuul kogunes Võsu aleviku rahvas. Arutleti piirkonna aktuaalsete teemade üle ja valiti nii alevikuvanem kui ka kandikogu. Uurisime lehe toimetusega, kellele usaldasid...

Võsu alevikuvanem: teeme ise ja üheskoos

  Möödunud kuul kogunes Võsu aleviku rahvas. Arutleti piirkonna aktuaalsete teemade üle ja valiti nii alevikuvanem kui ka kandikogu. Uurisime lehe toimetusega, kellele usaldasid...

Meil on hea meel teatada, et käivitunud on uus rahvusvaheline LEADER koostööprojekt „Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse ühisarendamine", mis on eelnevate projektide (sh "Säästva turismi...

Arenduskoda käivitas uue koostööprojekti

Meil on hea meel teatada, et käivitunud on uus rahvusvaheline LEADER koostööprojekt „Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse ühisarendamine", mis on eelnevate projektide (sh "Säästva turismi...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 19