Veebruaris makstakse esimest korda peretoetusi uutes summades. Esimese ja teise lapse toetus ning üksikvanema lapse toetus on 80 eurot. Lapsetoetus alates kolmandast lapsest on endiselt 100...

Sotsiaalkindlustusamet tuletab meelde: peretoetuste maksmine veebruaris

Veebruaris makstakse esimest korda peretoetusi uutes summades. Esimese ja teise lapse toetus ning üksikvanema lapse toetus on 80 eurot. Lapsetoetus alates kolmandast lapsest on endiselt 100...

Siseministeerium soovitab inimestel enne Riigikogu valimisi oma elukohaandmed ja e-posti aadress rahvastikuregistris üle vaadata. See on oluline selleks, et valija saaks hääletada just oma...

Siseministeerium soovitab enne Riigikogu valimisi oma rahvastikuregistri andmed üle vaadata

Siseministeerium soovitab inimestel enne Riigikogu valimisi oma elukohaandmed ja e-posti aadress rahvastikuregistris üle vaadata. See on oluline selleks, et valija saaks hääletada just oma...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates  1. veebruarist kuni 3. aprillini 2023 . Programmist saavad toetust taotleda maapiirkondades elavad pered veevärgi, kanalisatsiooni,...

Avatud on hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates  1. veebruarist kuni 3. aprillini 2023 . Programmist saavad toetust taotleda maapiirkondades elavad pered veevärgi, kanalisatsiooni,...

Riigikogu valimised toimuvad 5. märtsil 2023. Eelhääletus toimub 27. veebruar kuni 4. märts 2023.  Tänavused valimised algavad juba esmaspäeval, 27. veebruaril ning oma häält saab anda...

Riigikogu valimised 2023

Riigikogu valimised toimuvad 5. märtsil 2023. Eelhääletus toimub 27. veebruar kuni 4. märts 2023.  Tänavused valimised algavad juba esmaspäeval, 27. veebruaril ning oma häält saab anda...

2. veebruaril toimunud Vallavalitsuse istungi päevakorras olid järgmised eelnõud ja küsimused: 1.  Sotsiaaltoetuse määramine Otsustati  määrata ühele isikule sotsiaaltoetust...

2. veebruari Vallavalitsuse istungil otsustati

2. veebruaril toimunud Vallavalitsuse istungi päevakorras olid järgmised eelnõud ja küsimused: 1.  Sotsiaaltoetuse määramine Otsustati  määrata ühele isikule sotsiaaltoetust...

Haljala Vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 129 lõikele 2 teada, et Haljala Vallavolikogu 31.01.2023 otsusega nr 77 lõpetati Võsu alevikus Vabaduse tn 3 kinnistu...

Detailplaneeringu koostamise lõpetamisest teavitamine (Võsu alevik Vabaduse tn 3)

Haljala Vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 129 lõikele 2 teada, et Haljala Vallavolikogu 31.01.2023 otsusega nr 77 lõpetati Võsu alevikus Vabaduse tn 3 kinnistu...

Lääne-Viru Omavalitsuse Liidu 27.01.2023 pressiteade Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) ja Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse Instituut kuulutavad välja konkursi Lääne-Viru...

Esita kandidaadid Lääne-Virumaa sotsiaalvaldkonna tunnustustele

Lääne-Viru Omavalitsuse Liidu 27.01.2023 pressiteade Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) ja Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse Instituut kuulutavad välja konkursi Lääne-Viru...

Haljala vallavalitsus 31. jaanuar 2023 PRESSITEADE   31. jaanuaril toimunud Haljala Vallavolikogu istungil otsustati anda Haljala valla elutööpreemia pikaaegsele Haljala...

Haljala valla elutööpreemia pälvib Külli Heinla

Haljala vallavalitsus 31. jaanuar 2023 PRESSITEADE   31. jaanuaril toimunud Haljala Vallavolikogu istungil otsustati anda Haljala valla elutööpreemia pikaaegsele Haljala...

26.01.2023 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Paasi külas Värava (katastritunnus 88702:001:0441) katastriüksusel päikesepargi...

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus (Paasi küla, Värava)

26.01.2023 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Paasi külas Värava (katastritunnus 88702:001:0441) katastriüksusel päikesepargi...

27.- 29. jaanuaril toimub Lääne-Virumaal õppus „Winter Safari 23", milles osalevad Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna malevad saavad talvistes tingimustes hea koostöökogemuse liitlaste...

Kaitseliit: õppus „Winter Safari 23“ toimub Lääne-Virumaal nii maal kui õhus

27.- 29. jaanuaril toimub Lääne-Virumaal õppus „Winter Safari 23", milles osalevad Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna malevad saavad talvistes tingimustes hea koostöökogemuse liitlaste...

26. jaanuaril toimunud Vallavalitsuse istungi päevakorras olid järgmised eelnõud ja küsimused:   1.  Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine Otsustati  mitte määrata...

26. jaanuari Vallavalitsuse istungil otsustati

26. jaanuaril toimunud Vallavalitsuse istungi päevakorras olid järgmised eelnõud ja küsimused:   1.  Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine Otsustati  mitte määrata...

AndIgo Eesti OÜ asub 2023. aastal ehitama optilisel kaablil põhinevat juurdepääsuvõrku Lääne-Virumaal, sealhulgas Haljala vallas. Küladega, kus ehitustöid kavandatakse, saab tutvuda aadressil: ...

Kuni 1. maini saab esitada avaldusi kiire internetiühenduse saamiseks

AndIgo Eesti OÜ asub 2023. aastal ehitama optilisel kaablil põhinevat juurdepääsuvõrku Lääne-Virumaal, sealhulgas Haljala vallas. Küladega, kus ehitustöid kavandatakse, saab tutvuda aadressil: ...

Haljala Vallavolikogu II koosseisu 20. istung toimub teisipäeval, 31. jaanuaril 2023 kell 16.00 Võsu rannaklubis.    Päevakord: 1. Haljala valla elutööpreemia andmine ...

Haljala Vallavolikogu istung

Haljala Vallavolikogu II koosseisu 20. istung toimub teisipäeval, 31. jaanuaril 2023 kell 16.00 Võsu rannaklubis.    Päevakord: 1. Haljala valla elutööpreemia andmine ...

SA Virumaa Muuseumid pressiteade 26. jaanuar 2023 Sihtasutus Virumaa Muuseumid kutsub osalema kogumiskampaanias, millega kogume eelkõige fotosid Palmse mõisa ajaloost.    ...

Muuseum kogub fotosid Palmse mõisast

SA Virumaa Muuseumid pressiteade 26. jaanuar 2023 Sihtasutus Virumaa Muuseumid kutsub osalema kogumiskampaanias, millega kogume eelkõige fotosid Palmse mõisa ajaloost.    ...

Haljala vallavalitsus 23. jaanuar 2023 PRESSITEADE   18. jaanuaril otsustas Haljala Vallavalitsus väljastada kasutusload Haljala kooli- ja spordihoone ning köstrimaja...

Haljala kooli- ja spordihoonele väljastati kasutusluba

Haljala vallavalitsus 23. jaanuar 2023 PRESSITEADE   18. jaanuaril otsustas Haljala Vallavalitsus väljastada kasutusload Haljala kooli- ja spordihoone ning köstrimaja...

19. jaanuaril toimunud Vallavalitsuse istungi päevakorras olid järgmised eelnõud ja küsimused: 1.  Sotsiaaltoetuste määramine Otsustati  määrata sotsiaaltoetus üheksale...

19. jaanuari Vallavalitsuse istungil otsustati

19. jaanuaril toimunud Vallavalitsuse istungi päevakorras olid järgmised eelnõud ja küsimused: 1.  Sotsiaaltoetuste määramine Otsustati  määrata sotsiaaltoetus üheksale...

Hajaasustuse programm jätkub ka 2023. aastal. Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar kuni 3. aprill 2023 . Hajaasutuste programmi kaudu toetatakse...

Hajaasustuse programm jätkub ka sel aastal

Hajaasustuse programm jätkub ka 2023. aastal. Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar kuni 3. aprill 2023 . Hajaasutuste programmi kaudu toetatakse...

  Arenduskoja LEADER strateegia koostamise rahvakoosolekud MTÜ Arenduskoda koostab uueks LEADER perioodiks (2023–27) tegevuspiirkonna (Haljala, Kadrina, Kuusalu ja Tapa vald ning...

Teade Arenduskoja projektitaotluste vastuvõtust ja LEADER strateegia koostamise rahvakoosolekutest

  Arenduskoja LEADER strateegia koostamise rahvakoosolekud MTÜ Arenduskoda koostab uueks LEADER perioodiks (2023–27) tegevuspiirkonna (Haljala, Kadrina, Kuusalu ja Tapa vald ning...

17. jaanuari toimunud  Vallavalitsuse istungil otsustati Töövõtulepingu nr 12-3/21/21 muutmine Otsustati muuta Haljala valla ja VANALINNA EHITUS OÜ vahel sõlmitud...

17. ja 18. jaanuari Vallavalitsuse istungitel otsustati

17. jaanuari toimunud  Vallavalitsuse istungil otsustati Töövõtulepingu nr 12-3/21/21 muutmine Otsustati muuta Haljala valla ja VANALINNA EHITUS OÜ vahel sõlmitud...

Rahandusministeerium teatab riigitee 1 Haljala ja Kukruse vahelise teelõigu 2+2 ristlõikega maantee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude, sh keskkonnamõju...

Haljala-Kukruse maanteelõigu planeeringu lähteseisukohtade avalikustamine

Rahandusministeerium teatab riigitee 1 Haljala ja Kukruse vahelise teelõigu 2+2 ristlõikega maantee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude, sh keskkonnamõju...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 56