Haljala Vallavalitsus võtab tööle HEAKORRATÖÖLISE

8.10.20

Haljala Vallavalitsus võtab täiskohaga tööle HEAKORRATÖÖLISE

Heakorratöölise peamised tööülesanded on Haljala alevikus kõnniteede ja platside koristamine, lume koristamine kõnniteedelt, välistreppidelt ja terassidelt, vajadusel libedustõrje teostamine ja prügikastide tühjendamine.

Täiendav info telefonil 551 0076.

Sooviavaldus esitada aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Lääne-Virumaa või haljala@haljala.ee

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala Vallavalituses saab tööd majandus- ja hankejuht

6.10.20

 

Haljala Vallavalitsuses saab tööd

MAJANDUS- ja HANKEJUHT (ametnik)

Peamised tööülesanded:

 • vallavalitsuse majandus- ja planeerimisosakonna töö juhtimine ja korraldamine;
 • vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamisega seonduvate küsimusete lahendamine ja korraldamine;
 • omavalitsuse ülesannete täitmiseks vajalike teenuste (koristus, haljastus, jäätmekäitlus, õpilaste toitlustus, õpilasliinid jms) toimimise tagamine sh riigihankemenetlusete korraldamine;
 • oma teenistusvaldkonna õigus- ja haldusaktide eelnõude ettevalmistamine;
 • osakonna eelarve koostamine ja täitmise jälgimine;
 • isikute nõustamine majandusosakonna töövaldkonda puudutavates küsimustes.

Majandus- ja hankejuhi täpsemad tööülesanded

Ametikohale esitavad nõuded:

 • kõrgharidus -soovituslikult majandusalane koos ametialase enesetäiendamisega;
 • töökogemus antud valdkonnas, soovitavalt riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
 • tööks vajalike arvutiprogrammide ning riiklike andmekogude kasutamise oskus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele (soovitav inglise keel) oskus;
 • projektijuhtimise kogemus;
 • B-kategooria juhtimisõigus ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

Ootused kandidaadile:

 • väga hea meeskonnatöö oskus;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • uuendusmeelsus, algatus- ja otsustusvõimelisus, analüüsi-ja planeerimisoskus;
 • turumajanduse põhimõtete tundmine, teadmised avaliku sektori majandustegevusest;
 • kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;
 • valdkonna õigusalased teadmised ja teadmised riigihangete korraldamisest;
 • projektijuhtimise kogemus;
 • B-kategooria juhtimisõigus ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume

 • võimalusi eneseteostuseks ja rääkida kaasa Haljala valla arendamisel
 • 35 päeva põhipuhkust
 • ametialast täiendkoolitust
 • vaheldusrikast tööd ja toetavad kolleege

Töökoht: Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Lääne-Virumaa

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimiseks esitada:

 • avaldus ja kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • elulookirjeldus;
 • tunnistus või diplomi koopia vajaliku hariduse kohta;
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga

 

Dokumendid esitada e-posti aadressile haljala@haljala.ee

Lisainfo: vallavanem Ivar Lilleberg, telefonil 551 0076

Toimetaja: RIINA MUST