Haljala Vallavalitsuses saab tööd SOTSIAALTÖÖ JUHT (ametnik)

13.08.19

Sotsiaaltöö juhi ametikoha eesmärk on Haljala vallas sotsiaalhoolekande korraldamine ja tagamine. Haljala valla sotsiaalpoliitika elluviimise, sotsiaalkindlustuse, sotsiaalhoolduse, tervishoiu ja tööhõive korraldamine vastavalt seadustele ja teistele õigusaktidele.

 

Peamised tööülesanded:

 • sotsiaalosakonna töö juhtimine ja korraldamine
 • valla sotsiaalvaldkonna eelarve koostamises osalemine ja eelarve täitmise jälgimine
 • valdkonna õigusaktide eelnõude koostamine
 • sotsiaalhoolekande, eestkoste ja hoolduse korraldamine
 • sotsiaal- ja tervishoiualaste projektide kavandamine ja nende elluviimisel osalemine
 • kodanike vastuvõtu korraldamine ja sotsiaalvaldkonnaalane nõustamine Haljalas ja Võsul

Sotsiaaltöö juhi ametijuhend on leitav Haljala valla veebilehelt.

 

Ametikohale esitatavad nõuded

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • töövaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus.
 • tööks vajalike andmekogude (STAR) ja vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus
 • B-kategooria juhiluba ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

 

Kasuks tuleb

 • varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, koostöövalmidus
 • projektijuhtimise kogemus
 • otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, algatusvõime, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel.

 

Omalt poolt pakume

 • võimalusi eneseteostamiseks
 • 35 päeva põhipuhkust
 • erialast täiendkoolitust

 

Töökoht          Mere tn 6, Võsu alevik, Lääne-Virumaa

 

Kandideerimiseks esitada CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid mida kandidaat peab oluliseks, hiljemalt 29. augustiks e-posti aadressile haljala@haljala.ee  märgusõnaga „sotsiaaltöö juht".

Lisainfo telefonil 551 0076 – vallavanem Ivar Lilleberg.

Toimetaja: KATRIN KIVI

Haljala Vallavalitsuses saab tööd EHITUSSPETSIALIST (ametnik)

8.08.19

Haljala Vallavalitsuses saab tööd EHITUSSPETSIALIST (ametnik)

Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Haljala vallas.

Peamised tööülesanded:

 • ehitus- ja kasutuslubade, ehitusteatiste ning projekteerimistingimuste taotluste menetlemine
 • valla esindamine oma töövaldkonnas tellitud tööde korraldamisel ja vastuvõtmisel
 • valla ehitusjärelvalve korraldamine
 • kodanike vastuvõtu korraldamine ja ehitusalane nõustamine Haljalas ja Võsul
 • ehitisregistri pidamine

Ehitusspetsialisti ametijuhend on leitav Haljala valla veebilehelt.

 

Ametikohale esitatavad nõuded

 • ehitusalane eri-, kutse- või ametialane haridus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • töövaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus.
 • tööks vajalike andmekogude (ehitisregister) ja vajalike arvutiprogrammide (AutoCad) kasutamise oskus
 • B-kategooria juhiluba ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

 

Kasuks tuleb

 • varasem töökogemus ehitusvaldkonnas
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, koostöövalmidus
 • projekteerimisalaste standardite ja juhendmaterjalide tundmine
 • hoonete energiatõhususe alaste teadmiste olemasolu

 

Omalt poolt pakume

 • võimalusi eneseteostamiseks
 • 35 päeva põhipuhkust
 • erialaseid täiendkoolitusi

 

Töökoht          Mere tn 6, Võsu alevik, Lääne-Virumaa

Kandideerimiseks esitada CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid mida kandidaat peab oluliseks, hiljemalt 23. august e-posti aadressile haljala@haljala.ee  märgusõnaga „ehitusspetsialist".

Lisainfo telefonil 5669 6186 – Annes Naan.

Toimetaja: RIINA MUST

Vabad töökohad Haljala Vallavalitsuses

Haljala Vallavalitsuses hetkel vakantseid ametikohti pole.

--------------------

Haljala Kool ootab oma meeskonda alates 2019/2020. õppeaastast

 • klassiõpetaja 1,0 ametikohta (I kooliaste)
 • inglise keele õpetaja 1,0 ametikohta (I- II kooliaste)
 • eripedagoog/logopeed 1,0 ametikohta
 • psühholoog 0,5 ametikohta

Nõutav vastavus kvalifikatsioonile.

Ametikorteri võimalus. Palgatingimused kokkuleppel.

Kandideerimisavaldus ja CV palume saata hiljemalt 16. august 2019 e-aadressile kool@haljala.edu.ee. Täiendav info telefonil 325 0900.