Haljala Vallavalitsuses saab tööd EHITUSSPETSIALIST (ametnik)

5.11.19

Haljala Vallavalitsuses saab tööd EHITUSSPETSIALIST (ametnik)

Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Haljala vallas.

Peamised tööülesanded:

 • ehitus- ja kasutuslubade, ehitusteatiste ning projekteerimistingimuste taotluste menetlemine
 • valla esindamine oma töövaldkonnas tellitud tööde korraldamisel ja vastuvõtmisel
 • valla ehitusjärelvalve korraldamine
 • kodanike vastuvõtu korraldamine ja ehitusalane nõustamine Haljalas ja Võsul
 • ehitisregistri pidamine

Ehitusspetsialisti ametijuhend on leitav Haljala valla veebilehelt.

Ametikohale esitatavad nõuded

 • ehitusalane eri-, kutse- või ametialane haridus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • töövaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus.
 • tööks vajalike andmekogude (ehitisregister) ja vajalike arvutiprogrammide (AutoCad) kasutamise oskus
 • B-kategooria juhiluba ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Kasuks tuleb

 • varasem töökogemus ehitusvaldkonnas
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, koostöövalmidus
 • projekteerimisalaste standardite ja juhendmaterjalide tundmine
 • hoonete energiatõhususe alaste teadmiste olemasolu

Omalt poolt pakume

 • võimalusi eneseteostamiseks
 • 35 päeva põhipuhkust
 • erialaseid täiendkoolitusi

Töökoht          Mere tn 6, Võsu alevik, Lääne-Virumaa

Esitada CV, avaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid mida pead vajalikuks, e-posti aadressile haljala@haljala.ee

Lisainfo telefonil 5669 6186 – Annes Naan.

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala Kooli väikeklassi õpetaja

14.10.19
 

Haljala Kool Lääne-Virumaal võtab tööle

Väikeklassi õpetaja

Kandideerimisavaldus ja CV saata aadressil kool@haljala.edu.ee.

Täiendav info tel 3250 900 või 528 8677.

 

Algõpetus
Lääne Virumaa Haljala Rakvere mnt. 10
09.10.2019
09.11.2019
Õnnela Lembke
5288677
onnela.lembke@gmail.com

 

Toimetaja: KATRIN KIVI
14.10.19

Haljala Kool Lääne-Virumaal võtab tööle 

Klassiõpetaja

(I kooliaste).

Kui oled sõbralik, avatud ja loominguline, Sul on soov õpetada põhikooli nooremas astmes, siis astu läbi Haljala Koolist.  Tööle asumine esimesel võimalusel.

Kandidaadilt ootame kvalifikatsiooninõuetele vastavat haridust (või omandamisel).

Omalt poolt pakume:

 • enesearengu ja eneseteostuse võimalusi;
 • ametikorteri võimalus;
 • palgatingimused head.

Kandideerimisavaldus ja CV saata aadressil kool@haljala.edu.ee.

Täiendav info tel 3250 900 või 528 8677.

Algõpetus
Lääne Virumaa Haljala Rakvere mnt. 10
09.10.2019
09.11.2019
Õnnela Lembke
5288677
onnela.lembke@gmail.com

 

Toimetaja: KATRIN KIVI