Haljala Vallavolikogu I koosseisu istungid 2021. aastal

6.05.21

Haljala Vallavolikogu I koosseisu XLIX istung

Toimumise aeg: 11. mail 2021 (teisipäev) kell 16.00 veebikeskkonnas Microsoft Teams

PÄEVAKORD:

 1. Projekti „Virumaa Soome hüpe" omaosaluse garanteerimine
 2. Määruse kehtetuks tunnistamine (Kauni Kodu statuut)
 3. Soojamajanduse arengukava 2021-2032 vastuvõtmine
 4. Laenu võtmine
 5. Haljala Vallavolikogu 15. septembri 2020 otsuse nr 155 „Kinnistutele Merekooli tn 3 ja Merekooli tn 5, Käsmu küla, Haljala vald servituutide seadmine" muutmine
 6. Nõusoleku andmine kinnistu omandamiseks (Serva Holding OÜle Võle k Krissu kü)
 7. Haljala Vallavolikogu 21.05.2019 määruse nr 62 „Haljala valla aleviku- ja külavanema ning kandikogu statuut" muutmine
 8. Pädevuse delegeerimine (Lasteasutuse pidaja ülesanded)
 9. Haljala Vallavolikogu 19.02.2002 määruse nr 43 „Haljala valla lasteasutuste arengukavade  kinnitamise kord" kehtetuks tunnistamine
 10. Haljala Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
 11. Vallavara võõrandamine (Eisma tee äralõige)
 12. Loa andmine vallavara võõrandamiseks (nimekiri)
 13. Muud küsimused

Istungi eelnõud on kättesaadavad dokumendiregistrist.

 


49. istung 11.05.2021 - kokkuvõte, protokoll, videosalvestus

48. istung 23.03.2021 - kokkuvõte, protokoll, videosalvestus

47. istung 16.02.2021 - kokkuvõte, protokoll, videosalvestus

46. istung 19.01.2021 - kokkuvõte, protokoll, videosalvestus

 

Haljala Vallavolikogu istungite protokollid dokumendiregistris.
Toimetaja: KENT KERNER