Haljala Valla Sõnumid

Haljala valla piirkondlik häälekandja on "Haljala Valla Sõnumid", mis ilmub tasuta iga kuu viimaseks tööpäevaks valla elanike postkastidesse.

Ajalehte saab lugeda ka veebis.

Infot, mida soovite avaldada järgmises lehes, ootame iga kuu 15. kuupäevaks aadressile leht@haljalavald.ee 

Trükiarv on 2300, millest kojukandesse läheb 2138.

Leht trükitakse trükikojas Printall ja kannet teostab Omniva. Lehe toimetaja on Katrin Kivi.

Kommertsreklaami avaldamise hinnakiri.

2020. aasta Haljala Valla Sõnumid

Haljala Valla Sõnumid - JAANUAR 2020

Haljala Valla Sõnumid - VEEBRUAR 2020

Haljala Valla Sõnumid - MÄRTS 2020

Haljala Valla Sõnumid - APRILL 2020

Haljala Valla Sõnumid - MAI 2020

Haljala Valla Sõnumid - JUUNI 2020

Haljala Valla Sõnumid - JUULI 2020

Haljala Valla Sõnumid - SEPTEMBER 2020

Haljala Valla Sõnumid - OKTOOBER 2020

Haljala Valla Sõnumid - NOVEMBER 2020

2019. aasta Haljala Valla Sõnumid

Haljala Valla Sõnumid - JAANUAR 2019

Haljala Valla Sõnumid - VEEBRUAR 2019

Haljala Valla Sõnumid - MÄRTS 2019

Haljala Valla Sõnumid - APRILL 2019

Haljala Valla Sõnumid - MAI 2019

Haljala Valla Sõnumid - JUUNI 2019

Haljala Valla Sõnumid - JUULI 2019

Haljala Valla Sõnumid - AUGUST 2019

Haljala Valla Sõnumid - SEPTEMBER 2019

Haljala Valla Sõnumid - OKTOOBER 2019

Haljala Valla Sõnumid - NOVEMBER 2019

Haljala Valla Sõnumid - DETSEMBER 2019

2018. aastal välja antud Haljala Valla Sõnumid