Haljala Valla Sõnumid

Haljala valla piirkondlik häälekandja on "Haljala Valla Sõnumid", mis ilmub iga kuu esimestel päevadel (orienteeruvalt 1.-4. kuupäev). Lehte levitatakse tasuta ning see on mõeldud jõudma iga vallaelaniku postkasti.

Kaastööd ja reklaamisoovid saata iga kuu 15. kuupäevaks aadressile leht@haljalavald.ee

Trükiarv on 2300, millest kojukandesse läheb 2138.

Lehte küljendab Ajakirjastus OÜ, trükikoda Printall ja kojukannet teostab Omniva.

Kommertsreklaami avaldamise hinnakiri.

 

TOIMETUS:

Katrin Kivi

toimetaja

tel +372 5194 7655

e-post katrin.kivi@haljala.ee

 

Kent Kerner

asendustoimetaja

tel +372 5194 7655

e-post leht@haljalavald.ee