Haljala vallavalitsuse ametnike haridus ja eriala

TEENISTUJA

HARIDUSTASE

ERIALA

VALLAKANTSELEI

Kristi Tomingas

kõrgem, valla- ja linnasekretäride kutsetunnistus

õigus

Kent Kerner

keskharidus, kõrgharidus omandamisel

haldus- ja ärikorraldus

Marika Sundla

kõrgem

sotsiaaltöö

Ingrid Nurmsalu

keskharidus

 

Marju Kirsipu

kesk-eriharidus

kontrolör-kassapidaja

Alexey Demin

kõrgem

infotehnoloogia

FINANTSTEENISTUS

Mairi Uiboaed kõrgem majandusarvestus

Johanna-Laurita Iljušin

kõrgem

majandusarvestus

Sirje Laigu kõrgem raamatupidamine

HARIDUS- JA SOTSIAALTEENISTUS

Annika Kapp kõrgem sotsiaaltöö

Airi Öösalu

kõrgem (magister)

sotsiaaltöö

Sirle Nukk kõrgem sotsiaaltöö

Helgi Vassar

kõrgem

gestaltpsühhoterapeut

Liis Kütt kutsekeskharidus, kõrgharidus omandamisel sotsiaaltöö

EHITUS- JA KESKKONNATEENISTUS

Janika Merisalu kõrgem maastikuarhitektuur

Tiit Jõgi

kõrgem

politsei, jurist

Lea Mägi

kõrgem

keskkonnakaitse

ARENDUSTEENISTUS

Anneli Kivisaar

kõrgem

avalik haldus


Andmed ametnike hariduste kohta avalikustatakse lähtuvalt avaliku teabe seadusest (alus §28).