Haljala vallavalitsuse ametnike haridus ja eriala

TEENISTUJA

HARIDUSTASE

ERIALA

VALLAKANTSELEI

Kristi Tomingas

kõrgem, valla- ja linnasekretäride kutsetunnistus

õigus

Marika Sundla

kõrgem

sotsiaaltöö

Ingrid Nurmsalu

keskharidus

 

Marju Kirsipu

kesk-eriharidus

kontrolör-kassapidaja

FINANTSTEENISTUS

Mairi Uiboaed kõrgem (magister) majandusarvestus, keskkonnakorraldus

Johanna-Laurita Iljušin

kõrgem

majandusarvestus

Marju Holzmann kõrgem raamatupidamine
ARENDUS- JA KOMMUNIKATSIOONITEENISTUS
Kent Kerner keskharidus, kõrgharidus omandamisel haldus- ja ärikorraldus
Anneli Kivisaar kõrgem avalik haldus
Alexey Demin kõrgem infotehnoloogia

HARIDUS- JA SOTSIAALTEENISTUS

Annika Kapp kõrgem sotsiaaltöö

Airi Öösalu

kõrgem (magister)

sotsiaaltöö

Sirle Nukk kõrgem sotsiaaltöö

Helgi Vassar

kõrgem

gestaltpsühhoterapeut

Liis Kütt kutsekeskharidus, kõrgharidus omandamisel sotsiaaltöö

EHITUS- JA KESKKONNATEENISTUS

Janika Merisalu kõrgem maastikuarhitektuur

Tiit Jõgi

kõrgem

politsei, jurist

Lea Mägi

kõrgem

keskkonnakaitse

Linda Kelu-Toome kõrgem metsandus
Eve Ojala-Bakradze kõrgem (magister) riigiteadused


Andmed ametnike hariduste kohta avalikustatakse lähtuvalt avaliku teabe seaduse §-st 28.