Haljala vallavalitsuse ametnike haridus ja eriala

TEENISTUJA

HARIDUSTASE

ERIALA

VALLAKANTSELEI

Kristi Tomingas

kõrgem, valla- ja linnasekretäride kutsetunnistus

õigus

Kent Kerner

keskharidus, kõrgharidus omandamisel

haldus- ja ärikorraldus

Marika Sundla

kõrgem

sotsiaaltöö

Ingrid Nurmsalu

keskharidus

 

Marju Kirsipu

kesk-eriharidus

kontrolör-kassapidaja

Alexey Demin

kõrgem

infotehnoloogia

FINANTSTEENISTUS

Reet Keskküla

kõrgem (magister)

ärijuhtimine spetsialiseerumisega finantsjuhtimisele

Johanna-Laurita Iljušin

kõrgem

majandusarvestus

Sirje Laigu kõrgem raamatupidamine

HARIDUS- JA SOTSIAALTEENISTUS

Annika Kapp kõrgem sotsiaaltöö

Airi Öösalu

kõrgem (magister)

sotsiaaltöö

Reelika Semmel kõrgem sotsiaaltöö

Helgi Vassar

kõrgem

gestaltpsühhoterapeut

Liis Kütt kutsekeskharidus, kõrgharidus omandamisel sotsiaaltöö

EHITUS- JA KESKKONNATEENISTUS

Tiit Jõgi

kõrgem

politsei, jurist

Anneli Kask

kutsekeskharidus

keskkonnakaitse (5. tase)

ARENDUSTEENISTUS

Anneli Kivisaar

kõrgem

avalik haldus


Andmed ametnike hariduste kohta avalikustatakse lähtuvalt avaliku teabe seadusest (alus §28).