Võsu alevik Jõe tn 9 DP

29.12.17

Võsu aleviku Jõe tn 9 maaüksusele (katastritunnus 92201:001:2323; 899m2, elamumaa) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 28.06.2011 korraldusega nr 240 detailplaneeringu koostamine.

Eesmärk on ehitusõiguse määramine hoonetele ja tehnovõrkudele, parkimise, liikluskorralduse ja looduskaitseliste abinõude määramine.

DP on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 02.05.2012 korraldusega nr 313.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 14.06.2012 otsusega nr 178.

DP asendiplaan

DP  hoonestus

DP  seletuskiri

DP  visioon

Toimetaja: MADIS TÄNAVA