2021. aasta kaasava eelarve rakendamiseks esitatud ettepanekud (rahvahääletusele suunatud)

23.08.21

Kaasava eelarve hääletuse võitis ettepanek „Haljala-Tatruse discgolfi rajad"

Hääletusel osales kokku 177 Haljala vallaelanikku, kellest 109 andsid oma hääle Haljala discgolfi raja loomisele.

Teiste ettepanekutena kaasava eelarve rakendamiseks oli üles seatud „Karepa kandi külade mõtiskluspaikade võrgustiku rajamine – kant külade eest, külad kandi eest!" ja „Liikluskiiruse mõõdikute paigaldamine Võsule".

Kaasava eelarve koostamisega antakse elanikele võimalus valla eelarves selleks määratud summa osas kaasa rääkida, teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks. Kaasava eelarve suurus on 10 000 eurot.

Artikkel on ilmunud Haljala valla infolehes Haljala Valla Sõnumid (jaanuar 2021).

1. HALJALA-TATRUSE TERVISERAJA DISCGOLFI RAJAD

Eesmärk

Sisu

Sihtrühm

Rajada Tatruse-Haljala terviserajale discgolfi  18 korviga rajad, mis täiendaks terviserada ja annaks ühe võimaluse juurde tervisespordi edendamiseks

Kuna käivad juba terviseraja teostamise eeltööd ja projekteerimised, siis antud kaasav eelarve võimaldaks kiiremini ka sellesse asukohta väga populaarse sportmängu, discgolfi, rajad juba sisse planeerida ja korvid välja osta. Spetsiifilise radade mahamärkimisel ja tööde tegemisel oleks abiks kohalikud vabatahtlikud, kes hetkel kasutavad ümberkaudsete omavalitsuste poolt tehtud radu.

See (rahva)spordiala on muutunud viimastel aastatel aina populaarsemaks ja harrastajate hulk meie vallas on kindlasti 100+ inimest ja saaks korraldada turniire ning ametlikke võistlusi.

2. KAREPA KANDI KÜLADE MÕTISKLUSPAIKADE VÕRGUSTIKU RAJAMINE – kant külade eest, külad kandi eest!

Eesmärk

Sisu

Sihtrühm

Karepa kandi külad on võtnud sihiks kogukondade ülese suhtluse edendamise tugevama identiteeditunde saavutamiseks. Ettepaneku eesmärgiks on aidata sellele kaasa läbi kõigi külade kogukondasid võrdselt kaasava ja väärtustava ühisprojekti elluviimise.

Kõigile huvilistele loodud mõtiskluspaigad, mille rajamise käigus paigaldatakse igasse külla nii kohalikele kui ka sõpradele ja külalistele 2 valget pargipinki koos külasid tutvustavate infostendidega, annavad piirkonda liitvad ning ühtses stiilis esitlevad kohad. Ettepanek viiakse ellu Rutja, Karepa, Tidriku, Toolse, Andi, Eisma, Kiva, Vainupea ja Pajuveski külades 2021. aasta esimese poolaasta jooksul.

Oluline on ära märkida, et igas külas pühendatakse pargipingid, kas mõnele konkreetsele isikule tema panuse eest külaelu arendamisse või siis markeeritakse inspireeriva sõnumiga. Infostendi eesmärk on võimalikult informatiivselt, samas kompaktselt ning visuaalselt atraktiivselt tutvustada kandi külasid ja nende kohta käivat olulisemat informatsiooni. Mõtiskluspaikade rajamisega luuakse võrgustik, mis külad ja nende kogukonnad koondab.

Ettepaneku elluviimine mõjutab eelkõige Karepa kandi külade (Rutja, Karepa, Tidriku, Toolse, Andi, Eisma, Kiva, Vainupea, Pajuveski) kogukondasid, kellest elanikke Haljala Vallavalitsuse andmete kohaselt on 259 ning ka kandi külade suvitajaid, hinnanguliselt ca 350 inimest. Kogukondade kõik liikmed saavad projekti elluviimisest mõjutatud.

 

3. LIIKLUSKIIRUS MÕÕDIKUTE PAIGALDAMINE VÕSULE

Eesmärk

Sisu

Sihtrühm

Liikluskiiruse mõõdikute paigaldamine aitaks ohjeldada kihutajaid Võsu vahel.

Paigaldada Võsu aleviku sissesõitude juurde kiirustablood, et kutsuda kihutajaid korrale ning seeläbi tõsta Võsul liiklejate ohutust.

Võsu aleviku elanikud ja külalised.

 

Kaasavast eelarvest

Kaasava eelarve koostamisega antakse elanikele võimalus valla eelarves selleks määratud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaledes hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

Kaasava eelarve objektiks on Haljala vallaga seotud investeeringute tegemine, projektide elluviimine või ürituste korraldamine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ning selle teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

 

Kaasava eelarve osa suuruseks Haljala valla eelarves on 10 000 eurot.

 

Haljala Vallavolikogu määrus kaasava eelarve rakendamiseks.

 

Toimetaja: KENT KERNER