Varade publitseerija

« Tagasi

Haljala vallas toetatakse huvihariduse omandamist

 

Haljala Vallavalitsuse korralduse järgi jätkatakse huvihariduse või huvitegevuse õppuritoetuse andmist.

Esimese tegevuse puhul kaetakse õppemaksu 100 protsendi ulatuses, kuid mitte rohkem kui 300.00 eurot. Teise huviringi puhul kaetakse 50 õppemaksust, kuid mitte rohkem kui 50.00 eurot.

Endiselt toetatakse ka huvilaagritest osavõttu. Seda tehakse kuni 50 protsenti huvilaagri maksumusest, kuid mitte rohkem kui 200.00 eurot.

Trantsporti hüvitatakse 10 senti/km, kuid mitte rohkem kui 50.00 eurot kuus.

Haljala Vallavalitsuse korraldus 28.august 2019 nr 457 - Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määrade kehtestamine