Varade publitseerija

100 aasta möödumist Asutava Kogu valimistest tähistatakse Jakob Westholmi sünnikohta mälestuskivi paigutamisega Aprillis möödub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese rahvaesinduse kokku...

100 aasta möödumist Asutava Kogu valimistest tähistatakse Jakob Westholmi sünnikohta mälestuskivi paigutamisega

100 aasta möödumist Asutava Kogu valimistest tähistatakse Jakob Westholmi sünnikohta mälestuskivi paigutamisega Aprillis möödub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese rahvaesinduse kokku...

  Ilusate ilmade saabudes ja aedu korrastades kipuvad inimesed lõket tegema. Lõkke tegemise juures on aga vaja jälgida ohutusnõudeid, et tuli ei ohustaks meie endi ega naabrite...

Lõkke tegemisel jälgi ohutusnõudeid

  Ilusate ilmade saabudes ja aedu korrastades kipuvad inimesed lõket tegema. Lõkke tegemise juures on aga vaja jälgida ohutusnõudeid, et tuli ei ohustaks meie endi ega naabrite...

Kaitsevägi korraldab 29. aprillist 17. maini õppuse Kevadtorm, millel osaleb rohkem kui 9 000 võitlejat Eestist ja liitlasriikidest. Kolm nädalat kestval õppusel kontrollib kaitsevägi...

Õppus Kevadtorm tuleb taas

Kaitsevägi korraldab 29. aprillist 17. maini õppuse Kevadtorm, millel osaleb rohkem kui 9 000 võitlejat Eestist ja liitlasriikidest. Kolm nädalat kestval õppusel kontrollib kaitsevägi...

VRKÜ taotlusvoor on alanud ning kestab 03.04 kella 23.59-ni. Taotluseid saab esitada läbi e-pria aadressil -  https://epria.pria.ee/login/ #/login Manusega on lisatud ka UUS...

VRKÜ taotlusvoor on alanud

VRKÜ taotlusvoor on alanud ning kestab 03.04 kella 23.59-ni. Taotluseid saab esitada läbi e-pria aadressil -  https://epria.pria.ee/login/ #/login Manusega on lisatud ka UUS...

  25. märtsil koguneti Haljala Rahvamajja, et arutleda aleviku inimesi puudutavate võimaluste ja kitsaskohtade üle, ning valida alevikuvanem. Paraku jäi alevikuvanem valimata. ...

Haljala alevikuvanem jäi seekord valimata

  25. märtsil koguneti Haljala Rahvamajja, et arutleda aleviku inimesi puudutavate võimaluste ja kitsaskohtade üle, ning valida alevikuvanem. Paraku jäi alevikuvanem valimata. ...

Haljala vallas asub viis looduskaitseala: Lahemaa rahvuspark, Uhtju, Tatruse ja Toolse looduskaitsealad ning Seljajõe maastikukaitseala. Nendest Tatruse looduskaitseala moodustati riigile...

Haljala vallas asub mitmeid looduskaitsealasid

Haljala vallas asub viis looduskaitseala: Lahemaa rahvuspark, Uhtju, Tatruse ja Toolse looduskaitsealad ning Seljajõe maastikukaitseala. Nendest Tatruse looduskaitseala moodustati riigile...

1. maist kuni 25. juunini toimub taas kõigis Lääne-Virumaa kohalikes omavalitsustes SEIKLUSORIENTEERUMINE. Lisainfo: www.virol.ee  

Seiklusorienteerumine tuleb taas

1. maist kuni 25. juunini toimub taas kõigis Lääne-Virumaa kohalikes omavalitsustes SEIKLUSORIENTEERUMINE. Lisainfo: www.virol.ee  

Vabas vormis taotlus, koos tööde hinna- või vähempakkumise dokumentidega tuleb esitada hiljemalt 30.04.19 Haljala Vallavalitsuse kantseleisse või e-postile haljala@haljala.ee . Erateede...

Erateede ehitus- ja remonttööde toetamise taotlusvoor on avatud.

Vabas vormis taotlus, koos tööde hinna- või vähempakkumise dokumentidega tuleb esitada hiljemalt 30.04.19 Haljala Vallavalitsuse kantseleisse või e-postile haljala@haljala.ee . Erateede...

 Toimusid muudatused Rakvere - Haljala - Kandle - Varangu - Rakvere liinil.Täpsem info SIIN

Toimusid muudatused Rakvere - Haljala - Kandle - Varangu - Rakvere liinil

 Toimusid muudatused Rakvere - Haljala - Kandle - Varangu - Rakvere liinil.Täpsem info SIIN

  19. märtsil toimunud Haljala Vallavolikogu I koosseisu XX istungil astus tagasi volikogu esimees Vello Väinsalu ja umbusaldati vallavanem Leo Aadelit. Volikogu päevakorras oli...

Vallajuhid on ametikohustustest priid

  19. märtsil toimunud Haljala Vallavolikogu I koosseisu XX istungil astus tagasi volikogu esimees Vello Väinsalu ja umbusaldati vallavanem Leo Aadelit. Volikogu päevakorras oli...

18. märtsist on keelatud siseveekogude jääle minek kõikjal Eestis. Keelu eesmärk on ennetada õnnetusi ja säästa inimelusid. „Kevadised sulailmad on muutnud jää väga hapraks ja sellel...

Jääle minek on keelatud

18. märtsist on keelatud siseveekogude jääle minek kõikjal Eestis. Keelu eesmärk on ennetada õnnetusi ja säästa inimelusid. „Kevadised sulailmad on muutnud jää väga hapraks ja sellel...

  2018. aasta novembris süütasime üle Eesti südamehaiguste tõttu lahkunutele 8005 küünalt. Igal aastal kulub südamehaiguste raviks ligi 100 miljonit eurot raviraha. Need on...

Südametervis südameasjaks

  2018. aasta novembris süütasime üle Eesti südamehaiguste tõttu lahkunutele 8005 küünalt. Igal aastal kulub südamehaiguste raviks ligi 100 miljonit eurot raviraha. Need on...

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL)  kutsub üles esitama kandidaate üleriigilise tunnustussüsteemi "Eestimaa õpib ja tänab" konkursile, mille eesmärk  on tunnustada ja tutvustada...

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL)  kutsub üles esitama kandidaate üleriigilise tunnustussüsteemi "Eestimaa õpib ja tänab" konkursile, mille eesmärk  on tunnustada ja tutvustada...

Keskkonnaamet kavatseb muuta 2005. aastal kehtestatud Selja jõe maastikukaitseala kaitse-eeskirja. Selleks on Keskkonnaamet ette valmistanud väljatöötamise kavatsuse, kus selgitatakse,...

SELJA JÕE MAASTIKUKAITSEALA KAITSE-EESKIRJA MUUTMINE

Keskkonnaamet kavatseb muuta 2005. aastal kehtestatud Selja jõe maastikukaitseala kaitse-eeskirja. Selleks on Keskkonnaamet ette valmistanud väljatöötamise kavatsuse, kus selgitatakse,...

  Projekti raames kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 15. aprilliks. Projekti kaudu on võimalik kohandada...

Haljala vald osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

  Projekti raames kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 15. aprilliks. Projekti kaudu on võimalik kohandada...

  Juba kolmandat aastat saavad Eestis üksi elavad pensionärid oktoobrikuus nn. üksi elava pensionäri toetust. 115 euro suuruse toetuse maksab Sotsiaalkindlustusamet ilma taotluseta...

Üksi elava pensionäri toetuse saamiseks peab alates 1. aprillist vastama kolmele tingimusele

  Juba kolmandat aastat saavad Eestis üksi elavad pensionärid oktoobrikuus nn. üksi elava pensionäri toetust. 115 euro suuruse toetuse maksab Sotsiaalkindlustusamet ilma taotluseta...

  Kaasava eelarve menetlemise korras tehtud muudatused on andnud oodatud tulemusi. Pikendatud teavitusperiood tõi kaasa ettepanekute arvu väikese uurenemise. Kokku laekus kolmteist...

Kaasava eelarve jaoks esitati 13 ettepanekut

  Kaasava eelarve menetlemise korras tehtud muudatused on andnud oodatud tulemusi. Pikendatud teavitusperiood tõi kaasa ettepanekute arvu väikese uurenemise. Kokku laekus kolmteist...

  Eesti Külaliikumine Kodukant korraldas tänavu jaanuari lõpus teist aastat külavanemate foorumi, kus sel korral meie vallavolikogu esimees Vello Väinsalu käis rääkimas, kuidas oleme...

Haljala vald on esimene kogukondade ühendvald Eestis

  Eesti Külaliikumine Kodukant korraldas tänavu jaanuari lõpus teist aastat külavanemate foorumi, kus sel korral meie vallavolikogu esimees Vello Väinsalu käis rääkimas, kuidas oleme...

Memento Rakvere Ühing MTÜ 30 aastapäeva pidulik tähistamine toimub  18.märtsil algusega kell 12.00 Pajusti klubis. Oodatud on kõik ühingu algaastatel ühingu tegevusega seotud olnud...

18. märtsil toimub Memento Rakvere Ühing MTÜ 30 aastapäeva pidulik tähistamine

Memento Rakvere Ühing MTÜ 30 aastapäeva pidulik tähistamine toimub  18.märtsil algusega kell 12.00 Pajusti klubis. Oodatud on kõik ühingu algaastatel ühingu tegevusega seotud olnud...

Veebruaris toimus konkurss lapsehoolduspuhkusele mineva noorsootöötaja asendamiseks Haljala Noortekeskuses. Väljavalituks osutus Elisabeth Orgmets. Kellega on tegemist? Elisabeth Orgmets...

Haljala Noortekeskuses alustas tööd uus noorsootöötaja

Veebruaris toimus konkurss lapsehoolduspuhkusele mineva noorsootöötaja asendamiseks Haljala Noortekeskuses. Väljavalituks osutus Elisabeth Orgmets. Kellega on tegemist? Elisabeth Orgmets...

Näitan: 241-260
Elemente lehe kohta 20
of 23