Vihula küla Mõisaoja

23.01.20

Vihula küla Mõisaoja maaüksusele (katastritunnus 88702:001:0277) on Haljala Vallavalitsuse 25.10.2018 korraldusega nr 538 algatatud detailplaneeringu koostamine eesmärgiga määrata ehitusõigus teisele elamule.

Eskiis

Mõisaoja detailplaneering võeti vastu ning keskkonnamõjude hindamine jäeti algatamata Haljala Vallavalitsuse 6.11.2019 korraldusega nr 591.

Vihula küla Mõisaoja maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26.11 kuni 10.12.2019 ja avalik arutelu 12.12.2019 Haljala vallamaja (Mere tn 6, Võsu alevik) II korruse saalis kell 11.00.

Vihula küla Mõisaoja maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste protokoll on leitav siit

Põhijoonis

Seletuskiri

Ilustreeriv joonis

Tehnovõrgud

Keskkonnamõjude eelhinnang

Vihula küla Mõisaoja maaüksuse detailplaneering kehtestati Haljala Vallavalitsuse 15.01.2020 korraldusega nr 25.

Toimetaja: KULDAR PÄRN