Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

11.05.22

09.05.2022 algatas Haljala Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Lihulõpe külas Sigala katastriüksusel (19002:004:0044) akupanga rajatise ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning eskiis on failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

Kuni 26.05.2022 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Tiit Jõgi, tel 509 8813, e-post tiit.jogi@haljala.ee   

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

29.03.22

28.03.2022 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Käsmu külas Neeme tee 14  (katastritunnus 92201:014:0410) katastriüksusel asuva majandushoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning eskiis-projekt on failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

Kuni 10.04.2022 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik või Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo:  ehitusspetsialist Tiit Jõgi, 509 8813, tiit.jogi@haljala.ee   

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

29.03.22

18.03.2022 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Võsu alevikus Mere tn 16 (katastritunnus 92201:001:0012) katastriüksusele teenindushoone (paviljoni) ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus. Eelnõu ning eskiis-projekt on failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

Kuni 31.03.2022 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Tiit Jõgi, tel 509 8813, e-post tiit.jogi@haljala.ee.   

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

17.02.22

14.02.2022 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Võsu alevik Karja tn 4 (katastritunnus 92201:003:0510) katastriüksusel asuva majandushoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning eskiisprojekt on failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

Kuni 27.02.2022 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo:  järelevalvespetsialist ehitusspetsialisti ülesannetes Tiit Jõgi,  509 8813  

tiit.jogi@haljala.ee   

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

10.01.22

06.01.2022 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Essu külas Tammise (katastritunnus 19003:002:0065) katastriüksusele kuivatikompleksi ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning eskiis-projekt on failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

Kuni 21.01.2022 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: järelevalvespetsialist ehitusspetsialisti ülesannetes Tiit Jõgi,  509 8813, tiit.jogi@haljala.ee   

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

31.12.21

09.12.2021 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Haljala vallas Pehka külas Vaasli (katastritunnus 19003:001:0121) katastriüksusele kuni 8 MW päikesepargi (elektritootmisrajatis üle 100 kW) ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste määramise korralduse eelnõus. Eelnõu ja asendiplaan failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

13.12.2021- 23.12.2021 sai vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

 

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

31.12.21

Haljala vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Haljala vallas Võsu alevikus Laine tn 12 (katastritunnus 92201:001:0640) katastriüksusele pansionaadi, majutushoone ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste määramise korralduse eelnõus. Eelnõu ja eskiislahendus failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

12.11.2021- 22.11.2021 sai vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.   

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

31.12.21

Haljala vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Haljala vallas Metsiku külas Koolipõllu (katastritunnus 19101:001:0111) katastriüksusele viilhalli (loomade varjualune) ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste määramise korralduse eelnõus. Eelnõu ja asendiplaan failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

02.11.2021- 12.11.2021 sai vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

31.12.21

Haljala vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Haljala vallas Võsu alevikus Sääse vkt 25 (katastritunnus 92201:004:0018) katastriüksusele eramu ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste määramise korraldamise eelnõus. Eelnõu ja asendiplaan failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

01.11.2021- 10.11.2021 sai vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. 

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

31.12.21

Haljala vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Haljala vallas Võsu alevikus Mere tn 43 (katastritunnus 92201:001:0920) katastriüksusele elamu püstitamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõule sai esitada hiljemalt 28.veebruaril 2021 vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik 45501, Haljala vald.

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

31.12.21

Haljala vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Haljala vallas Haljala alevikus Metsvindi tee 3 (katastritunnus 19002:003:0167) katastriüksusele tanklahoone ja rajatiste püstitamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõule sai esitada hiljemalt 19. veebruaril 2021 vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik 45501, Haljala vald.

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

31.12.21

Haljala vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Haljala vallas Võsu alevikus Aasa tn 1 (katastritunnus 92201:003:1300) katastriüksusele eramu ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste määramise korralduse eelnõus.

28.10.–07.11.2020 sai vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Toimetaja: KENT KERNER