Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

19.02.21

Haljala vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Haljala vallas Võsu alevikus Mere tn 43 (katastritunnus 92201:001:0920) katastriüksusele elamu püstitamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõule esitada hiljemalt 28.veebruaril 2021 vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik 45501, Haljala vald.

 

Lisainfo ehitusspetsialist Heldur Veidenbaum, heldur.veidenbaum@haljala.ee

Toimetaja: RIINA MUST

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

5.02.21

Haljala vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Haljala vallas Haljala alevikus Metsvindi tee 3 (katastritunnus 19002:003:0167) katastriüksusele tanklahoone ja rajatiste püstitamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõule esitada hiljemalt 19. veebruaril 2021 vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik 45501, Haljala vald.

 

Lisainfo ehitusspetsialist Heldur Veidenbaum, heldur.veidenbaum@haljala.ee

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

28.10.20

Haljala vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Haljala vallas Võsu alevikus Aasa tn 1 (katastritunnus 92201:003:1300) katastriüksusele eramu ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste määramise korralduse eelnõus.

28.10. – 07.11.2020 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

 

Lisainfo ehitusspetsialist Heldur Veidenbaum heldur.veidenbaum@haljala.ee

 

 

Projekteerimistingimuste lühikokkuvõte:

Projekteerimistingimuste määramine Haljala vallas, Võsu alevikus,Aasa tn 1  katastriüksusele eramu püstitamiseks, detailplaneeringu kohustuse olemasolul

1. Määrata projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks  alljärgnevalt:

1.1 ÜLDANDMED

1.1.1   Katastriüksuse aadress: Võsu alevik, Aasa tn 1;

1.1.2   Katastritunnus: 92201:003:1300;

1.1.3   Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa 100%;

1.1.4   Katastriüksuse pindala: 1491 m2;

1.1.5   Kavandatav ehitustegevus: eramu ja abihoone püstitamine;

1.1.6   Ehitiste kasutamise otstarbed: 11101 üksikelamu;

1.2 LÄHTEANDMED

1.2.1   Projekteerimistingimuste 06.10.2020  taotlus nr 2011002/10924;

1.2.2   Kehtiv Vihula valla üldplaneering (kehtestatud endise Vihula Vallavolikogu 13. augusti 2003 määrusega nr 19

1.3 ARHITEKTUURSED JA EHITUSLIKUD NÕUDED PROJEKTEERIMISEKS

1.3.1 Asendiplaan esitada geodeetilisel alusplaanil M1:500;

1.3.2 Ehitiste asukoht krundil: hoonete paigutus õue piires ja külatänava suhtes vastavalt ajaloolisele ja väljakujunenud paigutusele lähedalasuvatel kruntidel, üldjuhul elamud külatee ääres, abihooned elamu taga); arvestades kitsendusi; ehitusjoont; minimaalselt 4m krundipiiridest ja 8m naaberkinnistul asuvatest olemasolevatest hoonetest;

1.3.3 Ehitise suurim lubatud ehitisealune pind: elamu, maksimaalselt kuni 150 m2;

1.3.4 Ehitise suurim lubatud kõrgus: elamu harja kõrgus maapinnast kuni 7,5 m;

1.3.5 Ehitise arhitektuurne lahendus: lähtuda antud piirkonna iseloomulikust arhitektuurist/ ehitustraditsioonist/hoonestuslaadist

         Elamu - Piirkonna elamutele iseloomulikud väljaehitised on    lubatud kuni kahel küljel, laiuse pikkuse suhe 1:1,5–1:2;

1.3.6 Katus: sadulkatus (kahepoolne viilkatus);

1.3.7 Katusekalle : 32-45 kraadi;

1.3.8 Ehitise maapealsete korruste arv: elamul 1 täiskorrus + katusekorrus;

1.3.9 Katusekattematerjal - näiteks asbestivaba eterniit, valts-, ka trapetsprofiili plekk (keelatud on s-kivi profiil, mis imiteerib kivikatust, nt klassikprofiil imiteerib küll valtsprofiili, kuid materjal on sama – ei imiteeri teist materjali, kivi);

1.3.10 Välisviimistlus: kasutada traditsioonilisi ja looduslikke materjale ning neutraalseid heledaid toone, keelatud on kasutada imiteerivaid materjale ja tehases toodetud ümarfreespalki.

Toimetaja: RIINA MUST