Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus (Uus tn 13, Haljala)

14.05.24

16.04.2024 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse nr 426211 Haljala vallas Haljala  alevikus Uus tn 13 (katastritunnus 19101:001:0806) katastriüksusel majandushoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust  ehitusprojekti  koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste andmiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning eskiisdokumentatsioon on failidena kättesaadavad Haljala Vallavalitsuse kodulehelt: https://www.haljala.ee/uldinfo

Eskiisdokumentatsiooniga saab tutvuda ka Haljala Vallavalitsuses, Tallinna mnt 13, Haljala alevik, ehitusspetsialist Tiit Jõgi juures.

Kuni 28.05.2024 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo:  ehitusspetsialist Tiit Jõgi,  509 8813, tiit.jogi@haljala.ee   

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus (Sääse vkt 21, Võsu)

8.03.24

27.02.2024 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse nr 417915 Haljala vallas Võsu  alevikus Sääse vkt 21 (katastritunnus 92201:004:0016) katastriüksusel suvemaja ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste andmiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning eskiisdokumentatsioon on failidena kättesaadavad Haljala Vallavalitsuse kodulehelt: https://www.haljala.ee/uldinfo

Eskiisdokumentatsiooniga saab tutvuda ka Haljala Vallavalitsuses, Tallinna mnt 13, Haljala alevik, ehitusspetsialist Tiit Jõgi juures.

Kuni 24.03.2024 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Tiit Jõgi, 509 8813, tiit.jogi@haljala.ee   

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus (Schönbergi tee 8, Haljala)

5.03.24

05.03.2024 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse nr 418664 Haljala vallas Haljala  alevikus Schönbergi tee 8 (katastritunnus 19002:003:1570) katastriüksusel alajaama juhtimishoone (energeetikatööstuse hoone) ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus. Eelnõu ning eskiisdokumentatsioon on failidena kättesaadavad Haljala Vallavalitsuse kodulehelt: https://www.haljala.ee/uldinfo.

Eskiisdokumentatsiooniga saab tutvuda ka Haljala Vallavalitsuses, Tallinna mnt 13, Haljala alevik, ehitusspetsialist Tiit Jõgi juures.

Kuni 20.03.2024 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Tiit Jõgi, tel 509 8813, e-post tiit.jogi@haljala.ee

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus (Haljala alevik, Tervete tn 12)

12.06.23

26.05.2023 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse nr 368800 Haljala vallas Haljala  alevikus Tervete tn 12 (katastritunnus 19002:003:0092) katastriüksusel püstitatava üksikelamu ehitusprojekti  koostamiseks.

Haljala Vallavolikogu 16.06.2020 otsusega nr 149 on Uus tänava väikeelamurajooni detailplaneering osaliselt tunnistatud kehtetuks Tervete tn 12 maaüksuse osas.

28.10.2020 Haljala Vallavalitsuse korraldusega nr 484 on määratud projekteerimistingimused  Haljala vallas Haljala alevikus Tervete 12 katastriüksusele elamu püstitamiseks.

Käesolevaga soovitakse uute projekteerimistingimuste väljastamist (ehitisealuse pinna suurendamist).

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning eskiisdokumentatsioon on failidena kättesaadavad Haljala Vallavalitsuse kodulehelt:

https://www.haljala.ee/uldinfo

Eskiisdokumentatsiooniga saab tutvuda ka Haljala Vallavalitsuses, Tallinna mnt 13, Haljala alevik, ehitusspetsialist Tiit Jõgi juures.

Kuni 26.06.2023 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Tiit Jõgi, 509 8813, tiit.jogi@haljala.ee   

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus (Käsmu küla, Põllu tn 18a)

18.05.23

05.05.2023 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Käsmu külas Põllu tn 18a (katastritunnus 92201:014:0063) katastriüksusel püstitatava üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti  koostamiseks.

16.08.2007 Haljala Vallavolikogu otsusega nr 129 on kehtestatud Põllu tänava osaline detailplaneering. Projekteerimistingimustega soovitakse suurendada hoonestusala 6,7 % ulatuses.

Projekteerimistingimuste nõue tuleneb ka Lahemaa Rahvuspargi kaitse-eeskirjast § 25 lg 2, mis sätestab, et  enne 31. detsembrit 2010. a kehtestatud detailplaneeringute alusel koostatavatel ehitusprojektidel on nõutav arhitektuursete lisatingimuste taotlemine. Lisatingimused tuleb kooskõlastada kaitseala valitsejaga.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning eskiisdokumentatsioon on failidena kättesaadavad Haljala Vallavalitsuse kodulehelt: https://www.haljala.ee/uldinfo

Eskiisdokumentatsiooniga saab tutvuda ka Haljala Vallavalitsuses, Tallinna mnt 13, Haljala alevik, ehitusspetsialist Tiit Jõgi juures.

Alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda Haljala Vallavalitsuses.

Kuni 28.05.2023 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo:  ehitusspetsialist Tiit Jõgi,  509 8813, tiit.jogi@haljala.ee   

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus (Võle küla, Sillaotsa)

23.02.23

21.02.2023 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Võle külas Sillaotsa (katastritunnus 19002:001:0152) katastriüksusel päikesepargi rajamiseks. Kavandatava päikesepargi liitumisvõimsus on kuni 2000 kW.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu, PT taotlus ning asendiplaan on failidena kättesaadavad Haljala Vallavalitsuse kodulehelt.

Kuni 05.03.2023 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Tiit Jõgi, 509 8813, tiit.jogi@haljala.ee  

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

13.02.2023 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Võsu alevikus Lootose vkt 18 (katastritunnus 92201:004:0670) katastriüksusel püstitatava suvemaja ehitusprojekti  koosta-miseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning eskiisdokumentatsioon on failidena kättesaadavad Haljala Vallavalitsuse kodulehelt.

Kuni 24.02.2023 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Tiit Jõgi, tel 509 8813, e-post tiit.jogi@haljala.ee   

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus (Paasi küla, Värava)

27.01.23

26.01.2023 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Paasi külas Värava (katastritunnus 88702:001:0441) katastriüksusel päikesepargi rajamiseks. Kavandatava päikesepargi liitumisvõimsus on kuni 9 MW.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning asendiplaan on failidena kättesaadavad Haljala Vallavalitsuse kodulehelt.

Kuni 07.02.2023 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo:  ehitusspetsialist Tiit Jõgi,  509 8813, tiit.jogi@haljala.ee   

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

6.01.23

05.01.2023 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Võle külas Nõmme (katastritunnus 19002:001:0024) katastriüksusel päikesepargi rajamiseks. Kavandatava päikesepargi liitumisvõimsus on kuni 5000 kW.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning asendiplaan on failidena kättesaadavad seotud Haljala Vallavalitsuse kodulehelt.

Kuni 19.01.2023 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Tiit Jõgi, tel 509 8813, e-post tiit.jogi@haljala.ee

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

1.12.22

Haljala Vallavalitsus algatas 22.11.2022 projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Sakussaare külas Tagavälja (katastritunnus 88701:002:1283) katastriüksusel päikesepargi rajamiseks. Kavandatava päikesepargi liitumisvõimsus on kuni 5000 kW.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning asendiplaan on failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

Kuni 18.12.2022 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Tiit Jõgi, tel 509 8813, e-post tiit.jogi@haljala.ee   

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

31.10.22

Haljala Vallavalitsus algatas 25.10.2022 projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Eisma külas Niiduvälja  (katastritunnus 88703:002:0135) katastriüksusel hoonestusala suurendamiseks 10%.

Vihula Vallavalitsuse 14.02.2008 otsusega nr 168 on kehtestatud Eisma küla Nurme ja Niidu maaüksuste detailplaneering, millega muuhulgas on määratud Niiduvälja kinnistu hoonestusala. 

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning eskiis on kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

Kuni 13.11.2022 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Tiit Jõgi,  tel 509 8813, e-post tiit.jogi@haljala.ee   

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

29.09.22

Haljala Vallavalitsus algatas 19.09.2022 projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Võsu alevikus Piibelehe tn 28 katastriüksusel (92201:002:0130) suvila laiendamiseks üle 33 % selle esialgu kavandatud mahust ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus. Eelnõu ning eskiis on failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

Kuni 06.10.2022 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Tiit Jõgi, 509 8813, tiit.jogi@haljala.ee  

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

17.08.22

08.08.2022 algatas Haljala Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Haljala alevikus Uus põik 12 katastriüksusel (19002:003:0102) abihoone (saunamaja) ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus. Eelnõu on failina kättesaadav seotud failide alt (vt allpool). Eskiisiga saab tutvuda SIIN.

Kuni 27.08.2022 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Tiit Jõgi, tel 509 8813, e-post tiit.jogi@haljala.ee   

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

11.05.22

09.05.2022 algatas Haljala Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Lihulõpe külas Sigala katastriüksusel (19002:004:0044) akupanga rajatise ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning eskiis on failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

Kuni 26.05.2022 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Tiit Jõgi, tel 509 8813, e-post tiit.jogi@haljala.ee   

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

29.03.22

28.03.2022 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Käsmu külas Neeme tee 14  (katastritunnus 92201:014:0410) katastriüksusel asuva majandushoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning eskiis-projekt on failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

Kuni 10.04.2022 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik või Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo:  ehitusspetsialist Tiit Jõgi, 509 8813, tiit.jogi@haljala.ee   

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

29.03.22

18.03.2022 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Võsu alevikus Mere tn 16 (katastritunnus 92201:001:0012) katastriüksusele teenindushoone (paviljoni) ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus. Eelnõu ning eskiis-projekt on failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

Kuni 31.03.2022 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Tiit Jõgi, tel 509 8813, e-post tiit.jogi@haljala.ee.   

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

17.02.22

14.02.2022 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Võsu alevik Karja tn 4 (katastritunnus 92201:003:0510) katastriüksusel asuva majandushoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning eskiisprojekt on failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

Kuni 27.02.2022 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo:  järelevalvespetsialist ehitusspetsialisti ülesannetes Tiit Jõgi,  509 8813  

tiit.jogi@haljala.ee   

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

10.01.22

06.01.2022 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Essu külas Tammise (katastritunnus 19003:002:0065) katastriüksusele kuivatikompleksi ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning eskiis-projekt on failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

Kuni 21.01.2022 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: järelevalvespetsialist ehitusspetsialisti ülesannetes Tiit Jõgi,  509 8813, tiit.jogi@haljala.ee   

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

31.12.21

09.12.2021 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Haljala vallas Pehka külas Vaasli (katastritunnus 19003:001:0121) katastriüksusele kuni 8 MW päikesepargi (elektritootmisrajatis üle 100 kW) ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste määramise korralduse eelnõus. Eelnõu ja asendiplaan failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

13.12.2021- 23.12.2021 sai vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

 

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

31.12.21

Haljala vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Haljala vallas Võsu alevikus Laine tn 12 (katastritunnus 92201:001:0640) katastriüksusele pansionaadi, majutushoone ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste määramise korralduse eelnõus. Eelnõu ja eskiislahendus failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

12.11.2021- 22.11.2021 sai vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.   

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

31.12.21

Haljala vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Haljala vallas Metsiku külas Koolipõllu (katastritunnus 19101:001:0111) katastriüksusele viilhalli (loomade varjualune) ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste määramise korralduse eelnõus. Eelnõu ja asendiplaan failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

02.11.2021- 12.11.2021 sai vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

31.12.21

Haljala vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Haljala vallas Võsu alevikus Sääse vkt 25 (katastritunnus 92201:004:0018) katastriüksusele eramu ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste määramise korraldamise eelnõus. Eelnõu ja asendiplaan failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

01.11.2021- 10.11.2021 sai vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. 

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

31.12.21

Haljala vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Haljala vallas Võsu alevikus Mere tn 43 (katastritunnus 92201:001:0920) katastriüksusele elamu püstitamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõule sai esitada hiljemalt 28.veebruaril 2021 vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik 45501, Haljala vald.

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

31.12.21

Haljala vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Haljala vallas Haljala alevikus Metsvindi tee 3 (katastritunnus 19002:003:0167) katastriüksusele tanklahoone ja rajatiste püstitamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõule sai esitada hiljemalt 19. veebruaril 2021 vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik 45501, Haljala vald.

Toimetaja: KENT KERNER

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

31.12.21

Haljala vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Haljala vallas Võsu alevikus Aasa tn 1 (katastritunnus 92201:003:1300) katastriüksusele eramu ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste määramise korralduse eelnõus.

28.10.–07.11.2020 sai vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Toimetaja: KENT KERNER