VALLAVALITSUSE TÖÖKORRALDUS KUNI 25. APRILLINI

Alates 10. märtsist 2021 on Haljala vallavalitsuse teenistujad suunatud tööle kodukontorisse ning kodanike vastuvõttu vallamajas ja teenuskeskuses ei toimu.
Selline töökorraldus kehtib esialgu kuni 25. aprillini.
Ametnikega on võimalik vallavalitsuse tööaegadel ühendust saada telefoni ja e-posti teel. Kontaktid leitavad SIIT.
Kõikide toimingute tegemiseks soovitame kasutada e-lahendusi. Vallavalitsuse teenistujad on vajaduse korral valmis kodanikke e-teenuste kasutamisel juhendama.

Lisainfo tel 325 8630 ja 510 6244 või e-post haljala@haljala.ee